| Nahlásit

která částice tvoří v roztoku hydroxidu sodného s iontem OH-konjugovaný pár ve smyslu Bronstedovy teorie?

děkuji za pomoc
Témata: němčina
Diskuze
| Nahlásit
Máš to vedle. S bází OH- je konjugovaná kyselina H2O
| Nahlásit
Mohla bych poprosit o vysvětlení? Nějak tomu nerozumím... Jinak možnosti by měly být a)H2O b)H+ c)Na+ d)H3O+
| Nahlásit
Konjugovaný pár je složený z látky a jejího iontu, které se od sebe liší jen iontem H+. Zásada je to, co múže H+ přijmout, kyselina ion H+ může uvolnit. Ze zásady se přijetím H+ stává kyselina a naopak. Voda může ion H+ uvolnit a tak se stane zásadou OH-, může ale ion OH- přijmout a tak se stane kyselinou. Voda H2O ale může ion H+ uvolnit a je tedy kyselinou a jiná molekula vody jej váže na ion H3O+. Voda tedy může být zásadou v konjugovaném páru H2O/H3O+ nebo kyselinou v konjugovaném páru H2O/OH-. Takovým látkám, které se chovají obojetně, říkáme amfolyty. Je jím třeba ion HCO3-. Konjugované páry kyselina/zásada jsou H2CO3/HCO3-; HCO3-/CO3--. H2CO3 je jen kyselinou, CO3-- je jen zásadou a HCO3- je zmíněný amfolyt. Kyselina fosforečná může tvoří víc konjugovaných párů:
H3PO4/H2PO4-; H2PO4-/HPO4--; HPO4--/PO4---.
Bází je také amoniak: NH3 + H+ = NH4+. Jak vidíme příjemcem protonu nemusí být nutně konjugovaná báze. Členy konjugovaného páru se liší jen protonem (H+). Není tedy konjugovaným párem kyselina H2O a báze NH3 s reakcí NH3 + H2O = NH4+ + OH-. Tato skutečnost je důležitá, protože některé vlastnosti členů téhož páru spolu souvisí. Tak součin disociačních konstant členů konjugovaného páru je sám konstantou: pKa(NH4)+ + pKb(NH3) = pKw = 14, t.j Ka(NH4+)*Kb(NH3) = 10^-14 (při 25°C).

Stačí?
| Nahlásit
Ano, moc děkuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek