Ontola > Zeměpis > diskuze
| Nahlásit

aglomerace, extenzivní zemědělství, zintenzivnění zemědělství, alpínské vrásnění