Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

protiklad slov

Jaká jsou prosím protikladná slova k osychavý, ukázněný, vážný?

17 reakcí

| Nahlásit
osychavý - vlhký, neosychavý
ukázněný - neukázněný, nepodrobivý, nevychovaný
vážný - veselý
| Nahlásit
A jaký je protiklad ke slovu zručný?
| Nahlásit
K měkký je protiklad co?
| Nahlásit
zručný × nešikovný
měkký × tvrdý
| Nahlásit
Prosím poradit protikladné slovo k vlhký.
| Nahlásit
vlhký × suchý
| Nahlásit
Jaké je protikladné slovo ke slovu loni.
| Nahlásit
loni - kde má svůj etymologický původ?
---
vlhký je synonimum mokrý - takže kontrarium obou: suchý
zručný je synonimum šikovný - kontrarium: nešikovný - lidově: nemehlo, levej jako šavle, má vobě ruce levý, na co sáhne to zkazí - nešika
měkký - tvrdý
| Nahlásit
loni (minulý rok) × napřesrok (příští/další rok)
| Nahlásit
obávám se že osychavý nebyl nejspíš záměr tazatele, ale spíš: ostýchavý × průbojný, zkušený, mazaný, všemi mastmi mazaný, štika, ranař apod.
| Nahlásit
osychavý - dočasný, smrtelný
ukázněný - nezkrocený, divoký, nedisciplinovaný
vážný - lehkovážný = radixem je činnost: vážit, odvažovat = vážný je u zdroje: vážený - vážený člověk, člověk, který má společenskou váhu.
vážný je hutný. opakem je: lehkovážný = rozředěný břídil.
| Nahlásit
loni - nemůžu najít etymologický původ, z jakého kořene je odvoditelný pojem, kterej vyrostl do tvaru: loni - lo-ni;
| Nahlásit
Etymologie loni podle Jiřího Rejzka

"loni, loňský. Všesl. - p.d. łoni, r.d. lóní, laní aj., ch. láni, s. láne, stsl. lani. Psl. *olni se vyvozujez e.*ol-nei,lok. od *ol-no-, které se hledá i v stlat. ollī ‘tehdy’, ollus ‘onen’ (z toho je změnou lat.ille a z toho členy v románskýchjazycích). Základem je ie. zájmenný kořen *al-/*ol- ukazující na něco časově či prostorově vzdálenějšího."
| Nahlásit
loni
| Nahlásit
vlhká
| Nahlásit
puntičkářský
| Nahlásit
loni
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek