| Nahlásit

co je to botanika

Témata: biologie
Diskuze
| Nahlásit
Botanika - fytologie, rostlinopis

Biologická věda zabývající se studiem rostlin. Člení se na obecné disciplíny (např. na systematiku a taxonomii, anatomii, morfologii a fyziologii, fytogeografii, geobotaniku, ekologii) a na speciální širší disciplíny, orientované na jednotlivé širší skupiny (např. algologie studuje řasy, lichenologie lišejníky, bryologie mechy, dendrologie dřeviny). Ještě užší specializací je například rhodologie, studující růže, bathologie studující ostružiníky a podobě.
| Nahlásit
nauka o rostlinách
| Nahlásit
Odpovídat v listopadu na otázky z června je trošku legrační, nezdá se ti?
| Nahlásit
věda o rostlinách
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek