| Nahlásit

Rozšiřování pouští

Potřebuju vědět do zěměpisu (Dlouhej DÚ) několik smysluplnejch věcí, proč se pouště rozšiřujou.

Pls odpovězte do 21.3.2011 (Pondělí)(po prádninách půlky Prahy)
Témata: zeměpis
Diskuze
| Nahlásit
zřejmě je to zapříčiněno horami,které vytváří "srážkový stín". např.Gobi,Atacama,stř.Austrálie i nejznámější Sahara
| Nahlásit
Jako příčiny lze vedle globálního oteplování jmenovat i příliš intenzivní pastevectví, přetěžování půdy, zneužívání zavlažování a obecně také rozšiřující se lidskou populaci. Dále také odlesňování, následný vznik eroze a odnos půdy – výsledkem je poušť. Půda se před odnosem může chránit novým zalesňováním.

Vznik či rozšiřování pouští je přímým důsledkem přetěžování citlivých stepních ekosystémů. Ty podléhají - z důvodu migrace a obecně zvýšené lidské spotřeby - extrémním nárokům na produkci zemědělských plodin, sběru palivového dřeva či ekonomickým nebo politickým tlakům (pěstování plodin na export) a obecně kácení či vypalování lesů. Také plýtvání vodními zdroji a špatná správa zdrojů přispívá k rozšiřování pouští.
| Nahlásit
kde je rozšiřují pouště ?
| Nahlásit
Pouště se rozšiřují už od starověku - například "zelený půlměsíc" v Mezopotámii se už dávno změnil v poušť. Jižní Morava byla pro Římany říší stínů a dnes tam pere slunce stejně jako v třeba v Panonii. V saharské poušti jsou skalní malby zobrazující pasoucí se dobytek a lovce. Ostatně starověký Egypt vznikl jako stát, když se osídlení údolí úrodného Nilu silně zahustilo imigranty z oblastí rozšiřujících se pouští. Příkladů by bylo mnoho, je zřejmé, že od poslední doby ledové se otepluje klima a pouště se rozšiřují.

My jsme například měli regulární poušť s písečnými přesypy "Moravská Sahara" v oblasti Bzenecka, což pravděpodobně souviselo s vykácení původních doubrav pro přípravu dřevěného uhlí za účelem rozsáhlé tavby železa (už od doby Velké Moravy). Opětovné zalesnění borovicemi se pak v 19. století považovalo za mimořádný úspěch. Tento problém se mimochodem znovu řešil po lesních požárech před pár lety.

Občas také likvidujeme planetu pod zeleným praporem. Jaké dopady bude mít třeba dnešní rabování lesů za účelem výroby dřevoštěpky pro nenasytné "zelené" elektrárny v Evropě, to se myslím brzy ukáže. Hádám, že to bude mít podobné dopady jako "zelený" odpor proti kácení kůrovcových stromů na Šumavě...

Tím nechci zpochybňovat, že nárůst pouští se urychluje lidskou činností, jen bych chtěl připomenout, že jsou za tím i geologické nebo historické důvody. A lidská zaslepenost.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek