| Nahlásit

Kdy vzniklo křesťanství?

kdy přesně vzniklo křestanství
Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
Kam kladete začátek - narození Krista, jeho pokřtění, ukřižování, vstání z mrtvých... Nemyslím, že křesťanství má nějaký ostrý začátek, otázka je zavádějící.
| Nahlásit
Země, kde křesťanství vzniklo byla římská kolonie a jmenovala se Judea:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Judea
| Nahlásit
Ano, křesťanství má počátek v židovském státě jako nástavba nebo hereze judaismu. v té době se ale asi ještě nedá mluvit o náboženství v dnešním slova smyslu. Univerzální náboženstvím se křesťanství až se rozšířilo po římské říši, na čemž měl velký podíl mj. sv. Pavel, původně nepřítel Kristova učení. Pak ještě pár století trvalo, než se sepsala evangelia, vytvořily církevní struktury, ustálily věroučná dogmata, kodifikovaly svaté texty a podobně.

Křesťanství se pochopitelně vyvíjelo i dál, odvětvení islámu, velké schisma, vznik protestantských učení apod.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek