Ontola > Biologie > diskuze
| Nahlásit

tRNA a přenos AMK

Ahoj, chci se zeptat na jednu věc ohledně translace. Jak t-RNA ví, jakou AMK přinést? Chápu, jak to celé probíhá, jen mě zajímá, jak se to ta t-RNA dozví, když jsou to vlastně " oddělené " nukleové kyseliny, které se potkávají až u toho ribosomu. Nevím, jestli to říkám dost srozumitelně.
Zkrátka když MRNA opustí jádro do cytoplasmy a uchytí se v ribosomu (mezi těmi podjednotkami), tak jak to tRNA ví, co přesně přinést (že to ví už předtím, než tam "dojde")? Snad jsem dotaz popsala srozumitelně. Děkuji moc :)
Témata: Nezařazené

2 reakce

| Nahlásit
tRNA samozřejmě nic neví, nemá žádný rozum. Vše v buňkách je řízeno enzymy.

Tím je řečeno vše :)

A teď vážněji - ta otázka má odpověď na dvou úrovních. První je vazba aminokyselinového zbytku na tRNA. To je zprostředkováno enzymem zvaným aminoacyl:tRNA synthetasa. Ten rozezná jak tRNA (podle její primární struktury, tedy sekvence),tak danou aminokyselinu. Pak tato aktivovaná tRNA plave v cytosolu, až narazí na ribosom. V tom se páruje s mRNA podle klasických pravidel pro párování nukleových bází (tedy C.G a A.U). Důležité je, že třetí pozice je tzv. wobble. To znamená, že nedochází k úplně přesnému párování a může docházet k chybám. To se odráží i v degeneraci genetického kódu, kdy právě třetí pozice je často irrelevantní pro rozpoznávání aminokyseliny (takže například UCC, UCA, UCU i UCG kódují Ser). To je dáno i tím, že translace nepotřebuje být zásadně přesná, důležitější je rychlost. Protože pokud vznikne protein s jinou aminokyselinou, tak buď nějak funguje a je to OK, nebo nefunguje a je rychle odstraněn.
| Nahlásit
Děkuji moc :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek