| Nahlásit

Jak ploštěnka dýchá?

Témata: biologie
Diskuze
| Nahlásit
Prvoústí živočichové

prvoústí se schizocoelní dutinou

2: KMEN: PLOŠTĚNCI ( PLATHELMINTHES )

Typickým znakem tohoto kmene je zploštění těla z hřbetní a břišní strany (dorzoventrálně). Je tvořeno pouze dvěma zárodečnými lupeny. Povrch těla je tvořen jednovrstevným epitelem , parazité mají místo epitelu kutikulu. Vnitřní prostor jejich těla vyplňuje řídké parenchymatické pletivo, omývané tělními tekutinami.V něm jsou uloženy vnitřní orgány. Pro ploštěnce jsou typické vylučovací orgány protonefridie. Jejich základem jsou plaménkové buňky. Ploštěnci jsou téměř vždy hermafrodoti s vývojem nepřímým..

TŘÍDA: PLOŠTĚNKY ( TURBELLARIA )

život vázán na vodu nebo vlhkou půdu

zploštělé protáhlé tělo o velikosti od několika desetin mm do několika cm

na hřbetě přední části těla jsou uloženy hmatové buňky a nápadné párové oči

Jednovrstevná pokožka je zpravidla pigmentovaná a obsahuje rhabdity- tělíska vylučující látku sliznatého charakteru an bázi mukopolysacharidů.

pohyb je umožněn pomocí řasinkového epitelu pokožky a svaly podkožního svalového vaku

trávici soustava: dutina ústní hltan střevo - větví se a je slepé! Ploštěnky se živí většinou dravě. Vakovitá trávicí dutina má slepá ramena, která jsou hlavním určovacím znakem ploštěnek. Přijímací otvor slouží současně I k vyvrhování nestravitelných zbytků.

dýchání: celým povrchem těla

vylučovací soustava: protonefridie tvořené plaménkovymi buńkami a vylučovacími kanálky

nervová soustava.: v přední části těla jsou prstencovitě propojené nervové zauzliny, z nichž vedou nervy k čichovým lalokům a k miskovitým očím, a dále dva hřbetní a dva břišní postranní pruhy nervů, vedoucí do těla.

pohlavní soustava: zpravidla hermafroditismus. V jiném období dozrávají vajíčka a spermie. Nakladená vajíčka vždy po několika kusech uzavírají do kokonů, které se přilepují na kameny ve vodě. Sladkovodní druhy ploštěnek mají vyvoj přímý, mořské druhy se vyvíjí nepřímo, přes Mullerovu larvu

zástupci: ploštěnka mléčná - bílá, v potocích

ploštěnka potoční - šedá, v potocích

ploštěnka černá - černě pigmentovaná, v stinném prostředí
| Nahlásit
ne já chci obrázek!
| Nahlásit
anonymka..:já ci obrázky..vy :-*mwmmmr
| Nahlásit
http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyljUFuwjAUBfe5R1jacaCAK0WoUCmLIlW0qFVW0ce1Ywc7NvanVTl9I1U5Abs3izezuVTB%2Bnz3%0AkD8xzHeLnG%2BHM8yUsShjxWapyjRieKQUvROA5KRIL65E3GivzklTIRP%2B0g85yFtZFCUVHhKCjWAG%0A5SNFfXWnAYxN/7PlRTsGE8oxQ/rQ3aefMGiPPlHO2u84PmAwRKOzGWM8YwXL%2BJQxDjqZSDAiSYhC%0AE%2BEdNWkT1OF5ZT5f659o9xJCrS/%2B4MKxrpvj%2Bm3%2BYhTsfSeb5t1P0qL8Wq2XTABnQvLF8g/OvnF4%0A

Tady máš obrázek a už nezlob........
| Nahlásit
celym telem
| Nahlásit
tyjo dobry obrazek
| Nahlásit
Ale jak to že dýchá pod vodou
| Nahlásit
skrz pokožku přijímá kyslík rozpuštěný ve vodě :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek