Anglicky

Anonym Xyhiryj

Příspěvků: 106, první: 22.10.2016 12:17
-Do 100 ml odměrné baňky pipetujeme 18 ml roztoku o hustotě 1,05 g/ml a koncentra... (0)
-název vzorce (3)
-Název sloučeniny H2MnO4 (5)
-K 60 g 15%ního roztoku NaCl bylo přidáno 6 g této látky. Vypočtěte hmotnostní % ... (2)
-Vypočítejte látkové množství K2SO4 , který je rozpuštěn ve 200 g 3% roztoku. Re... (1)
-Vypočítejte pH roztoku H2SO4 o koncentraci 0,08 mol/dm3 (2)
-thiosiřičitan hlinitý vzorec (2)
-Do 100 ml odměrné baňky pipetujeme 18 ml roztoku o hustotě 1,05 g/ml a koncentra... (1)
-Jaké pH bude mít vodný roztok Ba(OH)2 o koncentraci 0,03 mol/dm3. (5)
-K 60 g 15%ního roztoku NaCl bylo přidáno 6 g této látky. Vypočtěte hmotnostní %... (2)
-Vypočítejte látkové množství K2SO4 , který je rozpustěn ve 150 g 2% roztoku. Re... (2)
-Spočtěte výslednou látkovou koncentraci roztoku H2SO4 , která vznikne smísením 2... (1)
-Vypočítejte pH roztoku H2SO4 o koncentraci 0,12 mol/dm3. (2)
-Jaké pH bude mít vodný roztok Ba(OH)2 o koncentraci 0,02 mol/dm3 (2)
-Kolik ml 16% ního roztoku NaOH použijeme na přípravu 250 ml roztoku NaOH ... (2)
-Kolik gramů hořčíku obsahuje 50 g hexahydrátu chlorečnanu hořečnatého. (... (5)
-Nakreslete chemickou strukturu tripeptidu Arg-Tyr-Glu při pH=7. Označte N- a C- ... (0)
-Analytické vysvětlení polarity v chemii (3)
-Analytické vysvětlení vodíkového můstku (4)
-Jaká všechna onemocnění se dají léčit v oblasti hlavy? (5)
-Vypočtěte, v jakém množství 10M roztoku AgNO3 (c(AgNO3) = 10 mol/l) je obsažen 1... (1)
-Určete molární koncentraci 22% kyseliny sírové o hustotě 1,1548 g.ml-1 [2,... (3)
-Určete molární koncentraci 14% hydroxidu sodného o hustotě 1,1530 g.ml-1 [4,035 M] (2)
-Určete molární koncentraci 84% kyseliny dusičné o hustotě 1,4655 g.ml-1 [19,54... (1)
-Koncentrace zásobního roztoku, příklad (3)
-Hmotnostní koncentrace roztoku hydroxidu sodného, příklad (3)
-Hmotnostní koncentraci roztoku kyseliny dusičné, příklad (1)
-Určete hmotnostní koncentraci 2,6 M roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,1548 g.m... (2)
-Připravený zásobní roztok substrátu má koncentraci c = 0,031 M. Jaká je koncentr... (2)
-Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 2 litrů 0,6... (2)
-Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 0,6 litrů 2... (2)
-Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 0,5 litru 0... (2)
-Spočtěte výslednou molární koncentraci roztoku H2SO4 , která vznikne smísením 25... (2)
-Určete, jak namícháte 3l 0,5M roztoku, jestliže máte k dispozici 0,4 M a 0,8 M r... (4)
-Určete, jak namícháte 8l 0,3M roztoku, jestliže máte k dispozici 0,4 M roztok a ... (1)