Ontola > Čeština > téma

zájmena

  • co je to:

    Zájmena jsou slova která zastupují podstatná nebo přídavná jména nebo na ně odkazují.

    Zájmena se dělí do několika skupin: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná.

    Jak je poznáme: zájmen je omezený počet, musíme se je naučit nazpaměť.

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Jaký slovní druh je slovo: ta, my, ono, vy, oni (12)
-I v jejích/jejich očích (ona) - pravopis (4)
-Jaký slovní druh je slovo je? wiki (19)
-jaký druh zájmena je samým (0)
-samým (0)
-Jaký slovní druh je slovo co (2)
-sám (1)
-Co je to vymezovací zájméno wiki (1)
-Jaký slovní druh je slovo sám? (3)
-Slovo se - slovní druh wiki (23)
-Slovní druh slova : nám (11)
-Tom, jaký je to druh zájmena? (1)
-Druhy zájmen - mne, si, mi, nám? (30)
-Druhy zájmen wiki (3)
-Zájmeno sebe (1)
-Zájmeno na písmeno p (36)
-slovní druh tato (1)
-zájmeno jenž (5)
-Proč se v zájmenu mých píše tvrdé y? (5)
-co je za slovní druh slovo cokoli? (5)
-Co je za slovní druh Vymyslete si *něco* lepšího? (10)
-Zájmeno nebo příslovce? (50)
-co je to za slovní druh který (2)
-Zájmeno nebo sloveso? (1)
-každá - slovní druh ? (4)
-zájmeno na písmeno p (1)
-Kdy se píše my a kdy mi (15)
-Svými pravopis (4)
-Jak se ptáme na zájmena? wiki (3)
-slovní druh se - Najíst se do syta. (zájmeno nebo sloveso?) (2)
-jaký druh zájména je - tomu? (1)
-úplnostní zájmena (1)
-Jak a kdy se používá zájmeno můj a jak a kdy zájmeno svůj? (3)
-Co jsou to zájmena (1)
-Jaky slovni druh je "SI", napr.: U potoka si hraji deti. (3)