Anglicky

Kachneta

Příspěvků: 55, první: 06.01.2014 18:47
-Matematika - Vénovy diagramy (1)
-Fyzika - rovnoměrný pohyb (1)
-Chemie směsi (5)
-Jaká je chemická podstata návykových látek? (0)
-Dějepisný film Tenká červená linie (0)
-Matematická slovní úloha (3)
-Co je to dělená pracovní doba? (2)
-Jaká je zákonem stanovená pracovní doba? (0)
-Liší se akumulátor od baterie? (5)
-Matematická slovní úloha (5)
-Proti čemu se já jako soukromá osoba můžu pojistit? (6)
-Jakou hmotnost má roztok hydroxid draselný? (2)
-Zapiš neutralizaci chemickou rovnicí. Vysvětli pojem Redukce. (2)
-Reagují všechny oxidy s vodou za vzniku kyseliny? (5)
-Nachází se v přírodě víc kovových či nekovových prvků? (1)
-Mají oproti vodě všechny kovy větší hustotu nebo ne? (2)
-Jsou oxidy sloučeniny pouze kovu s kyslíkem nebo ne? (6)
-Nacházejí se oxidy jen v pevném skupenství, nebo i jiném? (1)
-Má atom kyslíku ve všech oxidech oxidační číslo -II ? (1)
-Patří oxidy mezi tříprvkové sloučeniny? (2)
-Co se stalo v Americe roku 1620? (2)
-Co se stalo v Americe roce 1619? (2)
-Co se stalo v Americe důležitého od roku 1492 (objevení) ? (Jednotlivé body) (1)
-Kdo byl první prezident Ameriky a v jakém roce byl zvolen? (4)
-V jakých jednotkách měříme zemětřesení? (0)
-Který děj na zemi způsobuje magnetismus? (1)
-Úloha z Chemie (3)
-Gotická Hudba (0)
-V čem spočívá základ chemického názvosloví oxidů a dalších sloučenin? (2)
-celková hmotnost uzavřené soustavy při chemické reakci (2)
-Úvaha - Český Jazyk (1)
-Jak mám určit vid Dokonavý a Nedokonavý? (4)
-Čárky v souvětí (2)
-Jak poznám větu hlavní a větu vedlejší? (5)
-Přísudek Jmenný se sponou (4)