geologie

Diskuze o geologii.

Diskuze
Vložit: Obrázek
-Na jaké litosférické desce leží ČR (3)
-Co to je astenosféra? (2)
-Výpočet hmotnosti železa (1)
-Fosilie v poli (2)
-Vznik krasových jevů: koncentrace CO2 v jeskyni. (2)
-co jsem našla za kámen? zelené pecičky (8)
-Jak dělíme úlomkovité usazené horniny podle velikosti zrna? (0)
-Typy žil (0)
-Co je to litosféra? (9)
-Jak se jmenuje živočich z ordoviku? (0)
-Jaké teplotě odolá žula a jaké mramor (1)
-Zápisy krystalografických soustav (0)
-Chemické složení kaňkitu (4)
-Co je opuka (2)
-Do jaké maximální hloubky ke středu Země se dostal člověk? (6)
-Z čeho se skládá hornina? (7)
-já jsem našel na uhlí ztatý krystalky nevíte náhodou co to je za horninu nebo mi... (4)
-Je diamant křehký? (3)
-Co znamená "Faciální vývoj"? (7)
-Co to je půdní eroze? (12)
-Litosféra (1)
-Jaké jsou základní litosférické desky?? (7)
-co vzniká pohybem litosferických desek?? (16)
-Co je jaderná katastrofa (2)
-Co znamená, když se o něčem řekně, že je to metasomatické? (2)
-Jak se nazývají litosférické desky? (5)
-Co to je litoséra? (3)
-co jsou to litosférické desky? (1)
-všeobecná geologie (1)
-Co je to podrobně litosféra? (1)