Ontola > Zdraví > diskuze
| Nahlásit

Refluxní choroba jícnu a Extraezofageální refluxní choroba - rozdíl?

Jaký se liší Refluxní choroba jícnu (RCHJ) a Extraezofageální refluxní choroba (EERCH)? Definice jsem si našel, ty mi prosím nekopírujte, ale není mi jasné, v čem se to liší.
Témata: nemoci

1 reakce

| Nahlásit
"Rozdíly v patogenezi EERCH a RCHJ jsou následující:
1. U EERCH je připisován větší význam kombinaci fakto-
rů (pepsin a kyselina chlorovodíková a duodenální ob-
sah) zodpovědných za poškození sliznice než jen kyse-
lině chlorovodíkové samotné. Hovoří se o toxickém
synergismu (5).
2. Podstatnou úlohu hraje pepsin, který si zachovává svo-
ji stabilitu a aktivitu i v průběhu slabě kyselých EER epi-
zod (weakly acid tj. pH mezi 4,0–6,9).
3. Sliznice v extraezofageální oblasti je mnohem citlivější
na agresivní složky refluxátu v porovnání se sliznicí jíc-
nu, takže na vyvolání slizničního poškození stačí jen ně-
kolik EER epizod. V experimentu je prokázáno poško-
zení sliznice laryngu již při třech refluxních epizodách za
24 hodin, zatímco 50 refluxních epizod za 24 hodin je
u jícnové sliznice považováno ještě za normu (6–8).
4. Kromě poruchy dolního jícnového svěrače (DJS) bývá
porušena i funkce horního jícnového svěrače (9).
5. Ve vzdálenějších oblastech (středouší, paranazální du-
tiny, plíce) se předpokládá i úloha aerosolových reflu-
xů.
6. EER často působí v souvislosti s dalšími vlivy, např.
s porušenou imunitou (10–21).
7. U astma bronchiale se uplatňuje buď mechanismus pří-
mého dráždění vagových vláken a ezofago-tracheo-bron-
chiální reflex nebo mikroaspirace, která indukuje bron-
chiální hyperreaktivitu. U astmatu a některých dalších
plicních nemocí dochází ke zvýšení tlakového gradientu
mezi břišním a hrudním prostorem. Negativní vliv má
i antiastmatická léčba (beta-2-mimetika, methylxantiny),
která snižuje tonus dolního jícnového svěrače."

Viz https://www.cgs-cls.cz/wp-content/uploads/2017/10/eereflux.pdf
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek