| Nahlásit

Možná že to není zase až tak zajímavé ....

Asi to nerozpouté kdovíjakou debatu, ale rozhodně je to soubor údajů, který o nás něco říká:

Demografické údaje za leden až září 2009:

rozvodů......21 800
svateb.......40 900
potratů......30 600
novorozeňat..89 800
zemřelých....79 000
imigrantů....22 800

Jinak Česká republika měla k 30. září letošního roku 10 501 197 obyvatel .........
Témata: klub Ontola
Diskuze
| Nahlásit
O mně to teda neříká nic - netýká se mě ani jedna kategorie...
| Nahlásit
Jen se nerouhej, stačí chvilka nepozornosti ..... :-))))))))))
| Nahlásit
mně už se týkají do budoucna jen ti zemřelí:))))
| Nahlásit
To je pravda, Gandalfe, kaju se... Ne snad, že bych se z nepozornosti rozvedl či znovu oženil, nebo že bych z nepozornosti potratil, to ne, ale ti novorozenci a zemřelí - to je jiná, tam je to dost aktuální... :-) U těch imigrantů váhám - z nepozornosti bych se mohl stát spíš emigrantem, kdybych šel třeba na houby někam do pohraničních lesů. Jenže já na houby chodím k smrti nerad (takže na ně nechodím), a zůstanu tedy asi roduvěrným Čechem...
| Nahlásit
Novorozenec snad už ne, kolik ti je?
| Nahlásit
Obrácený gard, skarlettko....... má na mysli výrobu novorozenců (jak již uvádí i na jiném vláknu :-))))))))))
| Nahlásit
Tak právě jsem si v tom jiném vláknu přečetl, že bych na tu výrobu nebyl sám... :-) Nejdůležitější se mi zdá zvolit správné pracovní tempo, nejsme už z nejmladších.
| Nahlásit
Každý výrobní proces má svou kapacitu ..... nepřehánět, hrozí pak porucha systému :-)
| Nahlásit
A já si myslím, že tyhle údaje se zase týkají nás všech. Přece nežijeme sami pro sebe, jsme součástí celé společnosti a proto nás musí zajímat všechno. Ne všechno můžeme ovlivnit, ale všechno se nás týká. Třeba to, že skončí kladné saldo přirozeného přírustku / už včera jsem četla že končí ,i když tady je to ještě v plusu co píše Gandalf/. Vždyť to jsou dopady na ekonomiku i na sociální jistoty..., počet emigrantů, o tom jsme tu již mluvili se netýká jen pracovních příležitostí pro ně, ale změny společnosti v oblasti kulturní, náboženské, ... ne , ne všechno se nás týká. Vždyť ta čísla, podívejte co napsal Gandalf. Tak díky porodnosti nás tady přibylo přibylo
10 800, ale přistěhovalo se 22 800. Tedy přibylo dvakrát více cizinců než nás. Demografie, to je věda, která je strašně zajímavá... Nedávno jsem četla článek o přistěhovalcích ... tak ten bych vám přála si přečíst. A nebylo to v žádném Blesku , ale v seriozním geografickém časopise. Byl moc dlouhý, ale zajímavý i s výhledem ... a to byste koukali jak moc se nás třeba toto bude týkat už za 10-15 let.
A tohle třeba je právě téma na debatu. A jaké! Né že ne. Leda
| Nahlásit
Ledo, filozoficky se nás to týká všech, ale jiná je pravda života.
Např. vymírání národa, saldo přírůstku - to se nás asi ani v budoucnosti netýká, asi už nebudeme:))
Imigranti taky asi ne. viz výše:))
A to je to hlavní,čeho se naše úvahy týkají. Všechno totiž směřuje k problému zachování českého rodu. Až se předpovědi vyplní - jestli se vyplní, bude to :
a) bez našeho přispění či snažení, to nemůžou jedinci ovlivnit, musí se změnit morálka národa - potraty a vyšší porodnost, což tak rychle nepůjde.
b) musela by se změnit bud imigrační politika nebo život v rozvojových zemích, o obou též pochybuji.
Budiž nám útěchou, že se toho opravdu asi nedožijeme.
| Nahlásit
Historia magistra vitae ...... podívejte se do dějin, kolik národů v průběhu času vymřelo, asimilovalo se, rozmigrovalo do různých částí světa. Je to přirozený jev a občas se zdá, že to může postihnout i naše národy. Víte, občas se zamýšlím, co to vlastně národní příslušnost je a jakou má cenu. Ve středověku to lidem bylo celkem jedno, kdo je jejich vrchnost a jaké hranice třeba po Evropě vedou. Důležité bylo jen, jestli umím tu či onu řeč a jsem schopen se domluvit. Pak přišly manufaktury, průmyslová výroba a nutnost vyrobené prodat ... to jsme někde v polovině 19.století, kdy se začala emancipovat národní buržoasie, především ve snaze vymezit národní trhy. A s trhy přišla cla a ekonomické ochranné bariéry a tím důležitost národních států a jejich hranic. Toto vnímání jsme zdědili po předcích. Jaký to ovšem má význam v době globalisace? Cla mizí, ochrana hranic v Schengenském prostoru téměř neexistuje, co Němci nedobyli zbraněmi, to si koupí, Rusové si kupují skoro celé Karlovy Vary, ona národní hrdost začíná být skoro prázdný pojem ..... nebo ne?
| Nahlásit
Rozmigrovalo se - joj, to je slovo ! Docela pěkné, zvukomalebné, ale významem bych byl kapku na rozpacích.Ale jinak dobrý...
| Nahlásit
Možná, že je to proto, že mne demografie zajímá, ale i tak si stále myslím, že demografické problémy se nás týkají všech i když je teoreticky neovlivníme. Ale takových věcí námi neovlivnitelných je přece spousta. A přesto se o ně zajímáme.Jinak co napsal Gandalf je dobrá , moc dobrá úvaha. Leda
| Nahlásit
Taky se mi to od Gandalfa líbilo. Taky mně zaujali rozvody. Už se ani nedivím, že kamarádky žijí radši jen "na hromádce".
| Nahlásit
migrace =
z latinského migro, migrare: přemisťovat, přestěhovat, přecházet, změnitmísta pobytu
takže rozmigrovat je rozpřemísťovat, rozpřestěhovat, rozpřecházet atd.
Z toho plyne,že to slovo je nesmysl.:))))))))))))
| Nahlásit
Ale je hezké, což?:))))) Leda
| Nahlásit
8:))
| Nahlásit
Tak přemýšlím ...... migrate /angl./ mohu říci jako dokonavé migrate up.
sloveso migrovat /čes./ mohu říct skarlettko jako dokonavé jak? (aby to nebyl nesmysl) ...
- ten latinský exkurs, právě vzhledem k dokonavosti sloves, se Ti asi moc nepovedl ♥ :-)))))))))))
| Nahlásit
No, já se přikláním ke skarlettce, právě to "rozpřestěhovat" je český ekvivalent (=nesmysl). Bohužel ze stejné přihrádky jako dnešní novotvary - doskladnit, doprohovořit,dopřipravit, rozpřerozdělit atd. Už jsme to tu před delším časem taky probírali, tuším, že Ráca tenkrát přicházela s několika odposlechnutými perlami tohoto druhu.
A k té dokonavosti - někdy to opravdu nejde za každou cenu, většinou se to dá opsat dvěma třemi slovy (doplnit sklad, dokončit rozhovor, přípravu). Jenže bohužel právě dnešní doba nás někdy nesmyslně nutí ke zkracování.
| Nahlásit
Výborně, Pavle, to má logiku .... pokud ovšem slovo "migrovat" použiju v přeloženém českém tvaru (přestěhovat). Takže pokud tomu dobře rozumím, tak nedoporučuješ ani při slovu "migrovat" pracovat s předponami a tak jej "zdokonavit"?
| Nahlásit
Ono asi v českém jazyce není jedno slovo na doslovný překlad slova migrace. Vnímám ho jako stěhování ve velkém. Přece nebudu říkat když se např. stěhuji do Brna, že migruji do Brna. To je nesmysl.
Je migrace národů, mravenců, stád, ptáků ale ne jednotlivců. Ono říci rozpřestěhovat (zní to ovšem příšerně :-)) znamená do všech stran. Migrace je (cítím) tak nějak společně odejít. Předpona by nic neřešila, si tedy myslím....
| Nahlásit
Podle mého názoru je migrace chápána jako "rozptýlení" někam. Ale taky to není přesně ono.
| Nahlásit
Taky to, NyNy, tak vnímám. Když si představíš třeba německý národ počátkem devatenáctého století .... Nemci se přemísťují do Severní Ameriky, do Jižní Ameriky (především do Argentiny), do střední Afriky (Německá východní Afrika), vzniká nezanedbatelná německá komunita v Číně ...... víš, já ve slovese migrovat cítím trochu směr odněkud někam .... třeba migrující Alžířani do Francie. Ale co s tím, když se to "rozprskne" po celé zeměkouli? Asi je to ten Pavlův návrh .... vyjádřit se opisem .....
| Nahlásit
To "rozptýlení" asi opravdu není ono ..... třeba si vezmi židovskou diasporu ....
| Nahlásit
Do Brna nechce nikdo . Ovšem je pravda že v Českých Budějovicích by chtěl bydlet každý ! :-))
| Nahlásit
Já mám v hlavě migrace = motýli nebo ptáci. Popř.nomádi.
Rampelníku!!!!!:)))))
| Nahlásit
No, ona ta menšina z Indie, Gandalfe, nejdříve určitě migrovala společně. A navíc, vždy jich nyní migrovalo víc a ne jednotlivci (Kanada, Anglie....). To by také mohlo být slovo při jejich návratu "přimigrace" :-)))
Ona migrace není o tom že jdou všichni jedním směrem. Může jich jít více společně ve vícero "tlupách" různými směry.
| Nahlásit
Nyny bacha jsi na nahraně ! :-))
| Nahlásit
Ale židovská diaspora se rozptýlila - oni migrovali, kam právě mohli.
| Nahlásit
:-))))) když chci být na hraně, tak budu. Objevila jsem ten druhý příspěvek na který reagzuješ :-)))
| Nahlásit
Určitě, NyNy, když migrovali Ostrogóti a Vizigóti, tak se to hnulo postupně, po jednotlivých kmenech, ale když migrovali Hunové, tak to svištělo naráz, Atila to měl pod komandem. Napadá mě, že existuje migrace dvojí ... jednosměrná (třeba ti Alžířané) a vícesměrná, třeba Židé do Evropy, do Afriky, do Ruska, do Severní Ameriky .....
| Nahlásit
Proč ten Rampelnik musí pořád provokovat ........ NyNy se přece vyjadřuje zcela věcně ...... :-((((
| Nahlásit
Asi je to, Skarlettko, když odejde z místa víc lidí najednou a je jedno kterým směrem, asi ne? Stejně šli s rodinami, tak to nebyli jednotlivci :-))) Uff, už nevím :-)
| Nahlásit
Já jsem četla odbornou knihu o stěhování národů a tam se říká, že to šlo velmi pomalu. Vlastně to zabralo několik století.
| Nahlásit
Gandalféééé, to je legrace přece a ne provokace, vůbec jsem to nebrala jako provokaci ale jako opravdu vtipnou poznámku. Na tohle ješitná nejsem, opravdu.
| Nahlásit
To je velmi zajímavý úsek dějin, Skarlettko. Je pravda, že ten pohyb probíhal po celá staletí. Ale zčista jasna se najednou dala do pohybu obrovská lidská masa a ta se prostě přesunula, jako například vikingský kmen Alemanů z jižní Skandinavie až ke střednímu Rýnu v pátém století ..... a už tam zůstali .....
| Nahlásit
Možná moji předkové..
| Nahlásit
A Tys pak "přimigrovala" o něco východněji :-)))))))))))))))))
| Nahlásit
Páč už je takovej ! Furt provokuje a snaží se o to aby se OBČAN zamyslel ........ A nebyl jen ovce . Víš Gandalfe .
| Nahlásit
S myšlením nemám problémy ........ :-))))))))))
| Nahlásit
Mno co dodat ..... Snad jen :-)
| Nahlásit
Rampelníku (dobrej, vystihující nick) :-)) Máš pravdu. Jenže jak sem chodí různí lidičkové "anonymáci", kteří jsou jinak zbabělí si i dát nick (tím nemyslím ostatní anonymy ale jen ty duševní úchyly) a zde dokáží rozjet takovou sprostotu že to jeden neviděl. Je to pak hodně unavující. Takže pokud se debata udrží věcná, tak proč nedebatovat? Ale to se většinou tady nestává a proto se těmto tématům raději zde vyhýbáme.
Vlastně se vyhýbáme těm duševním úchylům, protože tam to už není o věcnosti debaty.
| Nahlásit
Ale já tomu rozumím . Nadruhou stranu mě štve to " ontolácké " elitářství kdy si tu poplácáme navzájem po zádech , a souhlasíme se vším co řekl "guru" . Prostě nemám rád cikány . Vadí mi pseudohumanismu , nemám rád když mi někdo říká že jedu po hraně když vím že po hraně jedou oni !
| Nahlásit
Já jsem si sama sobě guru, Rampelníku. Cikány já nemám ráda taky. Mám své silné důvody. Ano, oni jedou po hraně.
Souhlas - mám také raději "šťávu v debatách". Ale mám také ráda když tam není debilní sprostota v argumentech. O to se právě starají lidičkové co tudy prolítnou, zařvou a zmizí. Na hrubou sprostotu nemám argument, mám pocit marnosti, nebaví mne.
Ale jak si vybrat? V zárodku potlačit možný vznik nesmysluplné debaty nebo až když se špatně rozvine? Jsem tedy spíše pro druhou možnost, se přiznám, Gandalfe. Ta šťáva tady někdy chybí. Aspoň mně jo.
| Nahlásit
Gandalf není ontola .
| Nahlásit
Gandalfe, to už je pak jen kousek od střeního Rýna. Těch pár století, v tom se to rozplyne a taky byla válečná tažení..Kdoví, s kým moje pramáti přišla. Praotec to nebyl.
| Nahlásit
Ale Rampelníku, jsi mimo, nikdo není Ontola.

Skarlettko, někdy mi připadá, že nikdo ani už nemůže být "čistokrevný" :-)
V historii bo za války znásilněných žen které pak porodily.....
| Nahlásit
Já mám genotyp - Skandinávie. Míchaná určitě jsem, ale jeden genový provázek s sebou táhnu - je starý 40 000 let. Po matce a předchozích ženách. Ale se mnou vymře, nemám dceru.:((((
| Nahlásit
Přes syna se nedědí? Dvojčata?
| Nahlásit
Ne, to je mitochondriální/vajíčková/ DNA, synové ji po mně mají, ale dál nepřenáší. Přenáší haplotyp od otce.
| Nahlásit
A co to znamená? :-)
| Nahlásit
Vajíčko dává žena a v něm je ten gen,který předá svým dětem. Ale protože vajíčko zase tvoří jen její dcera, tak jen ta ho může předat dál. Syn ho taky má, ale nemá vajíčko, takže nic nepředá.
Takže nějaký řetězec žen přibližně po 40 000 let předává po přeslici své vajíčkové geny.
No a muži si zase předávají svůj gen Y, který ženy nemají, tak ho nemůžou poslat dál.
| Nahlásit
Gen Skarlettko ....? Já dosud myslel, že chromozom .......
| Nahlásit
Ale jasně, muži chromozom a ženy gen. No když bych měla být přesná, tak ženy mitochondriální DNA.Ale nesetkalo se to v minulém příspěvku s velkou odezvou, tak jsem to zeditovala. Já se do toho vysvětlování vždycky zapletu. Nechci to moc komplikovat, tak to pak takhle dopadá.
| Nahlásit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1ln%C3%AD_Eva

Tedy, fakt to je složité na vysvětlení. Ale moc zajímavé ... :-)
| Nahlásit
Já jsem dítě Ursuly (U5) :)))))))
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek