| Nahlásit

Kteří panovníci vládli v době poděbradské v sousedním polsku?Vystřídali se na královském trůnu dva a byli to bratři.(Jména a dobu vlády a okolnosti smrti staršího z těchto bratrů)

Témata: klub Ontola
Diskuze
| Nahlásit
To snad není ani dotaz, to je spíš povel :-((((

Wladislav III. Jagellonský (31. října 1424 – 10. listopadu 1444), nejstarší syn Vladislava II. Jagella a Sofie Holštýnské, byl od roku 1434 polským a od roku 1440 také uherským králem. Zahynul nebo se ztratil v bitvě u Varny, proto je nazýván Varnenčik.

Roku 1443 zahájil totiž společně s Janem Hunyadym zpočátku úspěšné křížové tažení proti osmanským Turkům a dobyl Niš a Sofii. Uzavřel s Turky příměří, které však porušil na naléhání papežského legáta Giuliana Cesariniho. Další vojenské akce skončily katastrofální porážkou křižáků u Varny v roce 1444. Král pravděpodobně v bitvě padl. Existují dohady, že byl odvlečen do otroctví a po mnoha letech se objevil na Pyrenejském poloostrově.

Wladislav III. nebyl ženatý, neměl proto legitimní potomky. Jeho nástupcem v Polsku a v Litvě se stal mladší bratr Kazimír.

Kazimír IV. Jagellonský (30. listopadu 1427 – 7. června 1492) byl od roku 1440 litevským velkoknížetem a od roku 1447 polským králem. Jeho ženou byla Alžběta Habsburská, tzv. „matka králů“. Čtyři z jejich šesti synů se stali panovníky - vládli v královstvích polském, uherském, českém (Wladislav Jagellonský) a v litevském velkoknížectví.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek