| Nahlásit

V čem byl Giotto tak vyjímečný?

Není mi jasné, v čem byly jeho obrazy tak přelomové, že se mluví o Giottově revoluci.
Témata: malířství
Diskuze
| Nahlásit
Giotto se ve své tvorbě vrací k antice (na přelomu 13. a 14. století je to vlastně apoštol renesance) - avšak není to návrat ve smyslu napodobování antických vzorů, ale je to návrat k přirozené prostorové souvislosti, vyvážené kompozici, které na diváka působí svou monumentalitou a nedostižným ideálem v antickém smyslu.

Giottovo dílo bylo i pro jeho současníky na jedné straně téměř šokující věrným napodobením přírody. Na druhé straně je Giottovým hlavním přínosem malířství nový kompoziční postup, jehož užívá. Předvádí na obraze výjev, který se jakoby odehrává před divákem na jevišti a jehož prostřednictvím se obraz, umělec i divák dostávají do vědomého vztahu. Všechny postavy a předměty v obraze mají vztah k celku a v tomto celku mají u svoji určitou funkci, z toho pak vzniká dojem, že vše v obraze je tam nutně, ne nahodile a obraz pak působí dojmem umělecké monumentality. Giotto jako první maloval postavy z boku a zezadu a tím tak vyvolával uvěřitelnou ilusi prostoru.

Hlavním nositelem uměleckého výrazu v Giottově díle jsou však postavy - titánské typy, plné přirozené síly a životního zdraví a spíše drsné než půvabné. Tento rys jeho tvorby se svým způsobem stal vzorem pro většinu renesančních malířů.
| Nahlásit
To je zajímavá odpověď! Myslím, že postavy z boku bychom před Giottem na nějakých freskách našli, ale ne v nějakých "prostorových" kompozicích. Ale zezadu asi ani v těch "plochých", to je vážně zajímavé. Samořejmě mluvíme o gotice, postavu zezadu známe z nástěnné malby z římského města Stabiae - Dívka trhající květiny, nebál bych se říci, že je to nádherná věc.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek