| Nahlásit

Datum v excelu

Dob­rý den, pro­sím moc o ra­du. Po­tře­bu­ji, aby se mi v ex­ce­lu zvý­razňoval da­tum. Uve­du svůj pří­klad. Mám da­tum dneš­ní kon­t­ro­ly např. 7.9.2017 a dal­ší rok je dal­ší kon­t­ro­la tj. 7.9.2018 a já po­tře­bu­ju na­sta­vit aby 2 dny před dal­ší kon­t­ro­lou mě to upo­zor­ni­lo. Např. zvý­raz­ni­lo čer­ve­ně. Lze to ně­jak? Dě­ku­jiii za kaž­dou ra­du jsem z to­ho zou­fa­lá. ODPOVĚDĚT NA OTÁZKU
Diskuze
| Nahlásit
Zkus podmíněné formátování. Na příklad datum následující kontroly je v buňce K4. Výplň buňky je bílá s černým písmem. Na buňku nastavíš kurzor a vybereš v pásu karet Podmíněné formátování - Nové pravidlo. Pak v oblasti Vybrat typ pravidla vybereš Určit buňky k formátování pomocí vzorce. Pak do políčka Formátovat hodnoty pro které platí vzorec vložíš
= ($K$4 - Dnes())<4
a následně stiskneš tlačítko Formát a nastavíš formát buňky, třeba červené písmo a světle zelenou výplň. Po OK to bude fungovat.
| Nahlásit
Děkuji mooc. Funguje :-)
| Nahlásit
Děkuji, vyzkoušela, funguje.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek