| Nahlásit

který byl poslední univerzální umělecký směr?

Diskuze
| Nahlásit
Těžko hovořit o univerzálnosti.... ale po funkcionalismu, případněš konstruktivismu v architektuře a kubismu v malířství sochařství a architektuře už nelze žádný umělecký sloh, či směr, vystopovat jako natolik všeobecně rozšířený, že by se dal označit za universální. V současné době se nejvíce hovoří o postmodernismu.
| Nahlásit
Za poslední univerzální tj. celoevropský sloh bývá označováno baroko. Někde se uvvádí jako poslední univerzální umělecký směr, který zasáhl do všech oblastí, secese.
| Nahlásit
Omlouvám se, že oponuji, tento názor je považován za překonaný, neboť funkcionalismus dosáhl takového rozsahu, že i secesi (jugendstil) v podstatě překonal. A mezi barokem a secesí nacházíme postupně ještě rokoko, empir (klasicismus) a pak soubor slohů pod souhrným názvem romantismus, soubor t. zv. neo - slohy (neogotika, neorenesance, neobaroko, neorokoko). To jsou slohy spojené s druhou průmyslovou revolucí a ta se postarala o dostatek investic pro jejich život. Omlouvám se, že jsem se tak rozepsal o uměleckých slozích, je to moje povolání.
| Nahlásit
To mě docela zajímá, taky jsem myslel, že to je secese. Není tím univerzální myšleno právě, že zasahuje do více uměleckých oborů - do architektuty, výtvarného umění, užitého umění a dalo by se říci i do literatury. To u funkcionalismu není, ne?
| Nahlásit
Ale pravdaže....existují funkcionalistické popelníky, svícny, kávové servisy, pracovní stoly, židle, prostě tzv. "užité umění". Literaturu bych vynechal (máte zkušenost např. s barokní literaturou? Já ne. A takový "gotický román" patří do romantizmu, takže zase nic. A co se týče malířství, tak Josef Čapek, Špála, Kupka a z cizích mistrů Schiele, Munch.... prostě všichni expresionisté se řadí do funkcionalismu. A i někteří básníci, jako např. Vladimír Majakovskij, se hlásí ke konstruktivismu, což je odnož funkcionalismu. Fakt je, že funkcionalismem začíná štěpení jednotlivých oborů umění, které se na východ od železné opony znovu spojují až pod vlajkou socialistického realismu (4. obroda antiky). O tom by se dalo povídat hrozně dlouho, tady na to ani tak není prostor. Děkuju za trpělivost.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek