| Nahlásit

Gotika vs. renesance, rozdíly?

Ahoj, chtěla bych se zeptat jaké jsou hlavní rozdíly mezi gotikou a renesancí? Děkuju ;)
Diskuze
| Nahlásit
Renesanční stavby se od gotických lišily především novým pojetím stavební hmoty a prostoru. Renesanční antropocentrismus (středem světa je člověk) vyžadoval, aby architektura působila dojmem konstrukční jistoty, statického klidu a rovnováhy, a tím posilovala lidské sebevědomí; proto renesanční stavba měla být tvarově určitá, jasně půdorysně i pohledově vymezená a tektonická (měla vyjadřovat vyváženost sil nesených a nesoucích). Renesanční architekti uplatňovali na svých stavbách lidské měřítko, horizontální členění, princip rytmického opakování a prosvětlenost prostoru.
Proti gotice a jejím konstruktivním prostředkům (lomený oblouk, žebrová klenba, opěrný systém) dávala renesance přednost valené klenbě, často opatřené lunetami, klenbě klášterní, neckovité nebo zrcadlové, a kupoli (hranaté a melounové). Tlaky nesly prosté svislé podpěry (sloup, pilíř), členěné na patku, dřík a hlavici; zeď byla opět zdůrazněna ve své přirozené hmotnosti a členěna vně i uvnitř stavby horizontálně i vertikálně, přičemž se využívalo antických příkladů (rustika, antické kladí, inkrustace).
| Nahlásit
děkuji pěkně ;)
| Nahlásit
Ještě bych doplnil, že rozdíly mezi gotikou a renesancí jsou i v oblékání, malířství, sochařství v hudbě i v literatuře. Ale to by byl už hroooozně dlouhý článek :-))))))))))))))
| Nahlásit
díky
| Nahlásit
Děkuji moc
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek