Ontola > diskuze
| Nahlásit

oxid sírový

K výrobě kyseliny sírové je potřeba oxid sírový (SO2). Kolik litrů tohoto plynu lze vyrobit z 200 g pyritu?
pyrit FeS2
Témata: Nezařazené

2 reakce

| Nahlásit
rovnice pražení pyritu:

4FeS2 + 11O2 -> 2Fe2O3 + 8SO2

bohužel chemické výpočty už nepraktikuji
(Upr. 05.11.2012 17:09) | Nahlásit
A dál 8SO2 + 4O2 = 8SO3; Souhrnná rovnice tedy bude
4FeS2 + 15O2 = 2Fe2O3 + 8SO3; n(FeS2)/4 = n(SO3)/8 => n(FeS2) = n(SO3)/2 => n(SO3) = 2*n(FeS2)
M(FeS2) = 119,975g/mol; n(FeS2) = m/M = 200/119,975 = 1,667mol
V(SO3) = n*Vm = 2*1,667 * 22,41 = 74,71dm3 při tlaku 101325Pa a teplotě 273,15K.
Vm je molární objem ideálního plynu za uvedených - "normálních" podmínek.
Abych nezapoměl - v zadání píšeš oxid sírový a vzorec máš oxidu siřičitého. Výsledek je objemově pro oba plyny stejný, mol SO2 odpovídá molu SO3. Lišily by se jejich hmotnosti, protože mají různou molární hmotnost.
Stačí?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek