Ontola > diskuze
| Nahlásit

Volná krystalizace

Moc bych prosil o pomoc s tímto příkladem. Není mi celkově jasná volná krystalizace, jelikož jsem na ní chyběl. Jde jen o to, že se odpařuje voda? A pak také sestavení těch rovnic, sestavil jsem jednu a to 2NaOH + H2SO4 + 8H2O = Na2SO4.10H2O a ty další mi nejsou moc jasné, jestli to má být jen H20 + NaOH a H2SO4? Poprosl bych alespoň o natínení výpočtu. Předem moc díky.
Volnou krystalizací máme připravit 8,00 g Na2SO4.10H2O. Roztok Na2SO4.10H2O dostaneme neutralizací 30% roztoků NaOH a H2SO4, roztok odpařením zahustíme na nasycený roztok a necháme volně krystalizovat. Po odebrání krystalů má zůstat 50 g matečného roztoku Na2SO4.10H2O (nasycený roztok při 20°C).
Sestavte a vyčíslete příslušné rovnice.
Vypočítejte 1.množství NaOH a množství vody potřebné na přípravu 30% roztoku, když máte k dispozici NaOH znečištěný 5 % nerozpustných nečistot.
2.množství H2SO4 a množství vody potřebné na přípravu 30% roztoku. K dispozici máte koncentrovanou H2SO4 (w = 96,00 %, ρ = 1,8355 g.cm-3).
Témata: Nezařazené

4 reakce

| Nahlásit
Potřebuješ ještě rozpustnost dekahydrátu při 20°C. Pak ti to předvedu.
| Nahlásit
Rozpustnost Na2SO4.10H2O při 20°C by měla být 58,3 g ve 100 g vody.
| Nahlásit
w(dekah.) = 58,3/158,3 = 0,3683; m(dek.) = 50*0,3683 = 18,414g
m(celk.dek.) = 18,414 + 8 = 26,414g; M(dek.) = 322,1948g/mol
n(dek.) = m/M = 26,414/322,1948 = 0,0819mol Na2SO4.10H2O
Pomocí hmotnostního zlomku jsme vypočítali hmotnost dekahydrátu v matečném roztoku. K ní připočítáme hmotnost 8g krystalů, které máme připravit a tak získáme látkové množství dekahydrátu, ze kterého budeme vycházet při vypočtu potřebných množství NaOH a H2SO4.

2NaOH + H2SO4 + 8H2O = Na2SO4.10H2O => n(NaOH) = 2*n(dek.); n(H2SO4) = n(dekah.)
M(NaOH) = 40g/mol; m(NaOH) = 2*0,0819*40 = 6,552g; m(95%NaOH) = 6,552/0,95 = 6,897g
m(30%) = 6,897/0,3 = 22,989g ; m(H2O) = 22,989 - 6,897 = 16,1g H2O = 16,1cm3.

M(H2SO4) = 98,078g/mol; m(H2SO4) = n*M = 0,0819*98,078 = 8,033g
m(96%) = m/0,96 = 8,033/0,96 = 8,368g ; V(96%) = 8,368/1,8355 = 4,56cm3
m(30%) = 8,368/0,3 = 27,893g 30% H2SO4; m(H2O) = 27,8793 - 8,368 = 19,53g = 19,53cm3

m(směs) = 27,893 + 22,989 = + 22,989 = 50,882g roztoku vznikne směsí obou složek. Hmotnost roztoku nasyceného při 20°C a obsahujícího 26,414g dekahydrátu je
m(nas.) = 26,414/0,3683 = 71,719g. Ke směsi musíme tedy přidat
m(H2O) = 71,719 - 50,882 = 20,837g vody, abychom dostali roztok, nasycený při 20°C.

OK?
| Nahlásit
Mockrát díky! Už je mi to jasné :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek