Ontola > Kultura > diskuze
| Nahlásit

Co je to umění?

30 reakcí

| Nahlásit
To je dobrá otázka. Jsem zvědavý na odpovědi.
| Nahlásit
Někdy je docela umění tady odpovídat :-)
| Nahlásit
Tak to bych rád taky věděl.
| Nahlásit
Z Wikipedie toho pochopím...:-)
| Nahlásit
Pojem umění je tak široký, mnohotvárný a proměnlivý, že jej podle mnoha odborníků nelze definovat. Pokusy o definici vycházejí buď z vlastností uměleckých děl a činností samých (umění znázorňuje, vyjadřuje, esteticky působí), z jeho historie (původ z kultu a rituálu, společenský význam, umělecké instituce) anebo jen tvrdí, že umění je to, co za ně určitá společnost pokládá (konstruktivismus).[2]

V historii se kladl různě velký důraz na mimetickou či zobrazovací stránku umění, na stránku vyjadřovací či expresivní, sdělovací či komunikativní nebo tvořivou. Kromě těchto působení, kde je umění samo sobě cílem, se však umění také účelově užívá ke zdobení předmětů, k vyvolávání nálad a citů, k šíření určitých postojů a myšlenek, k propagaci nebo v terapii.

Podle Ottova slovníku je umění "úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou estetickou".[3] Encyclopedia Britannica vymezuje umění jako „užívání dovedností a představivosti k vytváření estetických předmětů, prostředí nebo zážitků, které lze sdílet s druhými lidmi.“ Podle prof. C. Tiedemanna z hamburské univerzity je umění „ta oblast kulturní činnosti, kde se lidé snaží podle svého nadání, znalostí a dovedností vyjadřovat své myšlenky a city buď vytvářením děl nebo jednáním.“[4]
| Nahlásit
- Pojem umění je tak široký, mnohotvárný a proměnlivý, že jej podle mnoha odborníků nelze definovat.

- Podle Ottova slovníku je umění "úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou estetickou".

- Encyclopedia Britannica vymezuje umění jako „užívání dovedností a představivosti k vytváření estetických předmětů, prostředí nebo zážitků, které lze sdílet s druhými lidmi.“

- Podle prof. C. Tiedemanna z hamburské univerzity je umění „ta oblast kulturní činnosti, kde se lidé snaží podle svého nadání, znalostí a dovedností vyjadřovat své myšlenky a city buď vytvářením děl nebo jednáním.“
| Nahlásit
Pojem umění ........nelze definovat.

Tak tady teď čekáme na nějakou definici.

Můžeš tvrdit, že umění je zhmotnělá myšlenka. Vypadá to tajemně, vysvětlíš tím kde co. Už ta samotná ta věta vypadá jak umění, musíš ji okecat abys ji prodal. :-)))
| Nahlásit
no jo, ale třeba hudba je hmotná jen za určitých okolností :-)
| Nahlásit
Vdyť říkám že se musí okecat. = Zmotnělá v tóny =
| Nahlásit
No právě, pojem umění nelze definovat. A nemyslím si, že se nějaké definice dočkáme právě na Ontole =)
| Nahlásit
To ovšem není důvod abychom mu nepomohli, že? Někdo tím, že sem bude kopírovat Wikipédii, a někdo tím, že mu řekne čím se nechá obhájit černý mušinec uprostřed bílého čtverce. :)))
| Nahlásit
Tak ono z toho odkazu z Wikipédie je zřejmé, že umění nejde definovat =) Čili že černý mušinec na černém čtverci je neobhajitelný =)
| Nahlásit
Ano černý na černém je neobhajitelný. :)))
| Nahlásit
Kdyz nejde definovat, tak jak to, ze vime, o cem je rec? Nejaky vyznam to slovo ma, tak proc by neslo definovat?
| Nahlásit
Že nejde definovat se píše na Wikipedii, já se o něco pokusil, kdo je daší. :)))
| Nahlásit
Umění je to, čemu spousta lidí nerozumí a odmítá si to přiznat =)
| Nahlásit
Šířeji může být uměním všechno, co někdo umí a jiný ne. "Jiný" stojí nad Mistrem (topenářem, zedníkem, chemikem...),
kouká se stejnýma očima, ale nevidí, co je třeba,
má narostlý podobný ruce i hlavu..., jen mu v tý chvíli k ničemu nejsou.
Umění chce cvik, znalost řemesla i materiálu a ještě nějaký osobní vklad.

To, čemu my jsme zvyklejší říkat umění (hudba, malířství, sochařství, tanec...),
potřebuje toho osobního vkladu = talentu mnohem víc, aby to oslovilo i ostatní, tam jen znalost řemesla nestačí.

Toto umění = vytváření uměleckých předmětů a hodnot, je nedílnou součástí kultury lidské společnosti, odráží její vývoj - tak, jak ony kultury pronášely a utvářely člověka na Zemi.

Umění může být zhmotnělá myšlenka, ale často jen pocit nebo i zážitek, zkušenost, zástupný symbol...

Umění vznikalo od počátku bytí člověka na Zemi, vznikalo ve "zbytkovém čase", kdy člověk měl o sebe i rodinu postaráno, odpočíval a "hrál si" (někdy se říká, že umění je tvořivá hra dospělých), často se projevovalo nejprve v dokonalosti ručního řemeslného opracování/zpracování základních nástrojů a předmětů, které zdobením chtěli mít krásné. Ty taky nesly určité rodové/osadní/oblastní znaky - typ zdobení. podle kterých je archeologové rozpoznají i po tisíciletích.
Taky ale vznikalo umění v časech napjatých a vypjatých, jako ventil, transformace, posila, uvolnění...

Dnes se umění často "ponížilo" na sběr = drahé koupě "vzácných uměleckých předmětů",
občas na kuplířský byznys, který je zamčený v trezorech jako "dobrá investice" nebo je předváděn na dražbách jako otroci na tržišti.
Málokterý dospělý si přeci už dneska doma maluje a zpívá nebo hraje na nástroj,
děti musí chodit do "odborných kroužků", protože už nevidí Mistry na ulici ani v dílně, kde by mohly něco odpozorovat a přímo se samy nadchnout tak, že je to osloví a budou se tomu chtít věnovat bez toho, aby je rodiče několikrát týdně přemlouvali...
Už šíře živého umění vymizela z našich zvyků, kultury, životů.

Umění tryská z duše autora a oslovuje duši "diváka", kterou vtahuje do procesu živouciho bytí, když je dobré.

Je to potřeba člověka...
Odjakživa bylo součástí lidské kultury.
Tak snad zase bude :-)
| Nahlásit
Viacento, tleskám. Perfektní. =O

Japonci vnímají ve své kultůře umění jako um člověka, nikoli věc. Řemeslnou dovednost něco vyrobit. Jiný kraj, jiný mrav.

Kostlivče, máš pravdu, spousta lidí o tom jen rozumuje.
| Nahlásit
Anonym383721, Kostlivec sem, myslím, nekopíroval tu Wikipedii pro nic za nic - sám tazatel naznal, že z ní sotva co pochopí. Takže K. se mu to pokusil shrnout a vysvětlit - myslím docela dobrý pokus. Zato ty jsi dal k dobrému jen ty mušince a okecávání (ani to ti moc nejde), což tazateli sotva pomůže :-(
Mimochodem, co znamená formulace "...čím se nechá obhájit černý mušinec..."? To je česky? Může se mušinec nějak bránit a nenechat se obhájit?
Kultůra...
| Nahlásit
Kostlivec to dobře napsal. Každý si myslí, že umění rozumí, ale bohužel to tak není....
| Nahlásit
Víte, já jsem trochu pokažený svým povoláním, které se sem tam za umění občas považuje a tak pro mě je umění emocionální vztah. Vztah mezi tím, kdo má co sdělit, a tím kdo to sdělení chápe.
Když si představíte premiéru "Přeletu nad kukaččím hnízdem" v Chicagu, kde po skončení filmu, kterému se zpočátku žádné šance nedávaly, publikum tleskalo ve stoje a lidi měli mokrý oči ..... tak tam asi byli svědky čehosi, co vyvolalo emocionální vztah a je to tedy umění .....
| Nahlásit
Mě by v téhle souvislosti zajímalo, proč je ve výtvarném umění něco prohlášeno za umění a něco velmi podobného za kýč. Někdy mi připadá, že se ve výstavní síni lidé rozplývají nad něčím, co jim ani moc neříká, ale tím, že je to vystaveno, se předem naznačuje, že jde o umění. Do extrémů tohle zachází při prezentacích nejrůznějších performerů, jejichž díla si často lze splést s materiálem, který ve výstavní síni zapomněli dělníci výstavu připravující. - V první čtvrtině XX. století vznikl v malířství směr geometrická abstrakce, jejímž představitelem byl např. malíř Piet Mondrian. Jeden Mondrianův obraz, nazvaný Kompozice, sestává ze čtyř svislých a osmi vodorovných černých čar. Několik z takto vzniklých obdélníků je vybarveno - žlutě, modře, červeně. Nepřu se, zda je to umění, a nehloubám, co na tom obraze trvalo Mondrianovi 7 let, jen by mě zajímalo, kolik historiků umění by poznalo, že nejde o Mondriana, kdybych jim předložil Kompozici mnou drobně upravenou, třeba bych červeně přibarvil ještě jeden obdélník, a jestli by takhle upravený obraz stále ještě vykazoval znaky umění...
| Nahlásit
A abych ještě reagoval na Gandalfovu definici, že umění je to, co vyvolá emocionální vztah (i když on možná namítne, že to jako definici nemínil): Často největší emocionální hnutí vyvolá právě to, co je vzápětí kritiky strháno, rozsápáno a rozcupováno, že by od autora díla pes kůrku nevzal... Otázka, co je to umění, by vlastně klidně mohla znít - co je to talent, co je to vkus atp.
| Nahlásit
Umění je věcí neuchopitelnou a přeci tak hmatatelnou.
| Nahlásit
Někdy ani není hmatatelné, ale přesto ho lze vnímat, zaregistrovat, pocítit, ocenit.
Je součástí kultury, kulturou je vlastně všechno lidské tvoření, činnosti, které člověka činí lidskou bytostí (řeč, myšlení, sociální uspořádání, tvorba prostředí, zvyky, vztahy, právo...)
Umění je dovednost, snad kulturní.
(ačkoli někdo může říct "je umění v tom chodit", ale nic líbivého tím nemyslí.
ostatně kultura v širším smyslu není hodnocením)
| Nahlásit
Způsob uchopení reality.
| Nahlásit
Nevím co to je, ale mám skvělou ukázku.
Vezme se kus latě a chodí se s ní kolem plátna, čímž vznikne něco a to se pak prodá za 21,3 milionů britských liber.

www.guardian.co.uk/artanddesign/2012/oct/13/gerhard-richter-painting-record-price
www.youtube.com/watch?v=yF6EluMNR14
| Nahlásit
umění je život
| Nahlásit
Kéž by :-)
Žít opravdu živě je docela umění...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek