Ontola > diskuze
| Nahlásit

Rozdíl mezi diskursem a paradigmatem

Dobrý den, zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi termíny diskurs (podle Foucaullta) a vědecké paradigma. Chápu správně, že tyto termíny lze v zásadě ztotožnit? Děkuji.
Témata: Nezařazené

1 reakce

(Upr. 25.10.2016 16:09) | Nahlásit
diskurs: rozmluva, dialog, debata, rozprava, vyprávění, rozhovor,
výklad, pojednání, přednáška,
verbalizované vědění, způsob, jak stav věcí, sociální kontext, jazykový projev (ústní i písemný) racionálně popisujeme a vysvětlujeme, jak vypovídáme o nějakém tématu či o určité věci, jaký význam tématu či věci připisujeme,
způsob utváření a organizace vědění.

paradigma: příklad, vzor: (v teorii o vědách) souhrn všech pojetí vědní disciplíny v určitém časovém úseku,
lingvisticky: soubor tvarů ohebného slova vyjadřující systém jeho mluvnických kategorií, mluvnický vzor,
ekonomicky: soubor předpokladů, na kterých je vybudována ekonomická teorie, způsob pohledu na hospodářské jevy z pozic ucelené teorie,
odborně: soubor předpokladů, konceptů, hodnot, pravidel a praktik sdílených určitou komunitou (zejm. vědeckou), prostřednictvím kterého daná komunita pohlíží na skutečnost a interpretuje ji.

Dle popisu, jak oba pojmy vidí slovník cizích slov soudím, že oba pojmy zaměnitelné (ztotožnitelné) nejsou, diskurs se soustředí více na formu (případně metodu), zatímco paradigma se zaměřuje více na obsah.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek