Ontola > diskuze
| Nahlásit

proč protéká kondenzátorem při nabíjení ss proud?

Proč kondenzátorem protéká při nabíjení ss proud, když jsou jeho desky odděleny dielektrikem a proč po nabití už proud neprotéká. děkuji za vysvětlení principu
Témata: Nezařazené

1 reakce

(Upr. 07.11.2016 10:45) | Nahlásit
Kondenzátor má kapacitu a čím větší kapacitu má tím větší množství náboje je schopen uchovávat, aby se ten náboj mohl nějakým způsobem do kondenzátoru dostat, je nutné kondenzátor připojit ke zdroji elektronů (tedy elektrického proudu). Po připojení napětí se začnou elektrony pohybovat do jedné desky (záporná) a jsou z druhé desky do zdroje (kladná) odváděny. mezi deskami vznikne elektrické pole o intenzitě E, kdy se elektrony jakoby snaží pokračovat dále v cestě, ale brání jim v tom dielektrikum, tento stav je příznačně označován jako napětí. Pokud napětí přeroste přes povolenou mez, dojde k průrazu dielektrika.

Elektrickým nábojem je možné nabít i jiná (kovová) tělesa, například kovovou kouli, plech apod. tato tělesa ještě samy o sobě nejsou kondenzátorem, i když už elektrický náboj obsahují, kondenzátorem se stávají, pokud vztahujeme náboj těchto těles k jinému tělesu například k zemi. Pak je koule nabitá nábojem vůči zemi kondenzátorem a jako takovou je možné ji nabíjet a vybíjet.

V případě mraků, které jsou nabity elektrickým nábojem je možné tuto oblačnost vůči Zemi považovat za kondenzátor a vzduch za dielektrikum, blesk je pak průraz dielektrika. Nabíjení těchto kondenzátorů se děje pomocí odpařování vody a pohybu masy vzduchu v atmosféře.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek