| Nahlásit

Funguje akupunktura?

Ahoj
Jaký názor máte na akupunkturu? Funguje doopravdy, nebo je to nesmysl a pozitivní výsledky jsou způsobené placebo efektem? A pokud funguje, jakým vědecky odůvodnitelným způsobem?
Témata: zdraví
Diskuze
| Nahlásit
Funguje.
A co je to v tomto případě: Vědecky odůvodnitelným způsobem?
Z hlediska našeho západního pojetí lékařské vědy, nebo východní medicíny, která ve o pár tisíc let starší?
| Nahlásit
Z hlediska vědy obecně, která se snaží najít pro jevy důkazy. To nemá nic společného se západem a východem.
(Upr. 01.07.2014 13:18) | Nahlásit
Jaký důkaz chceš pro zmírnění nebo odstranění bolesti po napicnutí dvou nebo tří bodů?
Je zajímavé, že bereme jako samozřejmé, že různí lidé lidé reagují různě na použitou klasickou léčbu určité choroby. Pokud podávání takového léku přináší většině pacientů úlevu, používáme jej, a to i v případě, kdy u některých lidí vyvolává závažné problémy. Naproti tomu u akupunktury a podobných metod stejný jev považujeme za důkaz jejich neefiktivity pro placeboefekt. Řada alternativních léčebných metod je daleko náročnější na diagnostiku. Tak u homeopatie se uvádí, že odpovědný homeopat pro stanovéní léčebného postupu jak druhu homepatika tak dávky, potřebuje tak půl až hodinový rozhovor s pacientem. U nás je homeopatie považována za velmi pochybnou, zatím co ve Francii hradí homeopatickou léčbu pojišťovny.
| Nahlásit
Že různí lidé reagují různě na léčbu bereme jako fakt jak u klasické léčby, tak u alternativní léčby. Problém je jinde.
U homeopatie bych třeba chtěl stejné důkazy, jako se požadují u léků. Tedy výsledky provedených klinických studií, a to ne jen na neškodnost, ale i na účinnost.
U akupunktury bych chtěl po těch, co tvrdí, že pomáhá, něco podobného. Anonym Feluqob, na základě čeho tvrdíš, že akupunktura funguje? Já jsem terapii akupunkturou podstoupil bez pozorovatelných účinků. Přesto netvrdím, že akupunktura nefunguje. Jen by mě zajímalo, na čem jsou postavená tvrzení, že funguje.
(Upr. 01.07.2014 18:46) | Nahlásit
U akupunktury uvádějí zdejší odborníci, kteří ji provozují, že asi 20% lidí na ni nereaguje vůbec, asi u 20% má vynikající výsledky a u 60% je srovnatelná s jinými metodami.
S homeopatií je to složité, protože koryfejové klasické medicíny ji zásadně odmítají. Klinické zkoušky pak považují za poškození pacienta. Zatím, co zastánci obou metod připouštějí, že tyto metody jsou v některých případech nebezpečné nebo dokonce nepoužitelné (akutní, život ohrožující stavy, stavy, kdy došlo už k organickým změnám), jejich odpůrci je odmítají za všech okolností.
A pokud se týká té neškodnosti, na příklad vyšší dávky paralenu mohou, a také způsobují vážné poruchy jaterních funkcí, jak nedávno vysvětloval v televizním pořadu internista s Bulovky. Podávání aspirinu dětem je taky zakázáno poměrně nedlouho. Amohli bychom pokračovat.
| Nahlásit
Anonym Demizyl: Tvrdím to na základě toho, kam naše zdravotnictví akupunkturu řadí. Západní zdravotnictví od samého počátku je velice konzervativně založeno, a neuzná nic, co nemá prokazatelné výsledky, neprošlo oponenturou.

Používání akupunktury je v České republice upraveno Věstníkem Ministerstva zdravotnictví z roku 1981, částka 1. Akupunkturu mohou provádět lékaři, kteří získali specializaci v některém z klinických oborů včetně oboru všeobecného lékařství a absolvovali zvláštní přípravu organizovanou zdravotnickou institucí pověřenou Ministerstvem zdravotnictví.

Koncepce akupunktury v ČR
Charakteristika a náplň akupunktury:
Akupunktura je mezioborová lékařská disciplína s uceleným systémem diagnostiky, prevence, léčby a doléčování. Tvoří součást komplexní léčebné a preventivní péče o pacienta.

Možnosti klinického využití akupunktury zahrnují:

Metody speciální diagnostiky
Metody léčení akupunkturou a přidruženými modifikacemi a technikami
Preventivní a profylaktické metody


Pokud se týká účinnosti, to tu už uvedl Mezek.
Feluqob
| Nahlásit
Funguje i akupresura, pokud někdo (jako já :) nemá na jehličky odvahu...
| Nahlásit
Kteří koryfejové klasické medicíny považují klinické zkoušku za poškození pacienta?
To, co píšeš dál, není žádná podpora pro to, že akupunktura funguje. Je to jen rozdělení lidí na odpůrce a zastánce.
Že se provádějí klinické studie na neškodnost neznamená, že ty léky jsou neškodné. Testuje se za jakých podmínek a jak moc jsou škodlivé a to se pak také u léků uvádí. K tomu, abych se dozvěděl, že vyšší dávky Paralenu mohou, a také způsobují vážné poruchy jaterních funkcí, nemusím poslouchat internistu v televizi, ale stačí, když si přečtu příbalový leták, který je u každého Paralenu: "Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater."
| Nahlásit
Anonym Ribywar: To, co uvádíš jsou to jenom nějaká vymezení, kdo smí akupunkturu vykonávat a kam se řadí, ale to přece není žádný důkaz o účinnosti. A žádný neuvedl ani Mezek.
| Nahlásit
Hetycob: A jak by podle tebe měl vypadat důkaz účinnosti?
| Nahlásit
Příklad z poslední doby je marihuana pro léčebné účely. Pokud vím, není povoleno její použití v kožním lékařství. Přitom znám i ve svém okolí lidi s lupenkou, kteří ji shánějí pokoutně a vyrábějí si masti. Dokonce jsou takoví i mezi lékaři. Při tom riziko zneužití je právě u mastí podle mého názoru minimální.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek