Ontola > diskuze
| Nahlásit

jedovatý plny?

potřebovala bych pomoc s touto úlohou, je to úloha z CHO sk. A.
Vysoce toxický žlutý jedovatý plyn A vzniká zaváděním plynného fluoru do zředěného roztoku hydroxidu sodného. má silné oxidační účinky. Formálně se jedná o anhydrit kyseliny B. hydrolýzou látky B získáme halogenovodíku (látka C) a látku D, která obsahuje kyslík v oxidačním čísle –I. Na fyzikální vlastnosti látky C mají významný vliv intermolekulární interakce. S látkou C musíme pracovat ve speciálních aparaturách vyrobených např. z teflonu, protože se sklem reaguje za vzniku látky E.
Myslím si, že ten kyslík bude peroxid vodíku :)
Témata: Nezařazené

3 reakce

| Nahlásit
potřebuji identifikovat A- E a napsat tři rce, rozklad B
(Upr. 07.11.2012 16:45) | Nahlásit
A - OF2 - fluorid kyslíku:
2NaOH + 2F2 = 2NaF + OF2 + H2O
B - HFO - kys. fluorná: HFO + H2O = HF + H2O2 => C - HF; D - H2O2
E - SiF4
SiO2 + 4HF = SiF4 + 2H2O; SiF4 je plynný. Je schopný vázat další ionty F-:
SiF4 + 2F- = SiF6(2-).
OK?
| Nahlásit
jsou k tomu ukoly:
1.identifikujte látky A-E,pojmenujte je,napište jejich strukturní elektronové vzorce.
určete oxidační čísla všech prvků v jejich molekulách a rovněž tvar jejich molekul podle teorie VSEPR.
2.chemickými rovnicemi popište všechny v textu komentované děje(3 rovnice).
3.uveďte další(jimou) reakci,při které vznikla látka B.
4.látka B není stálá,uveďte rovnici jejího rozkladu.
5.chemickou rozvnicí popište výrobu látky C.
6.identifikujte interakce působící mezi molekulami látky C,znázorněte v nákresu část struktury látky C v pevném skupenství.
7.napište rovnici polymerační reakce,při níž vzniká teflon

prosím abyste očísloval odpovědi podle toho ke kterým úkolům patří.
předem moc a moc děkuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek