| Nahlásit

vypočtěte hmotnost HCl (Mr=36,5) obsaženého ve 120g roztoku kyseliny chlorovodíkové, který má hustotu 1068g.dm-3 a látkovou koncentraci c=4,1mol.dm-3.