Ontola > diskuze
| Nahlásit

Dává chlorid amonný při rozpuštění ve vodě zásaditý roztok?

Zdravím, mohu se, prosím, zeptat, jak poznám, jestli iontová sloučenina dává při rozpuštění ve vodě zásaditý roztok. Děkuji
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
V úvodu připomenu Bronsted-Lowryho teorii kyselin a zásad:
Kyselinou je látka, která může uvolnit proton H+, zásadou je látka, která jej může vázat. Když kyselina uvolní proton, a může jej opět zachytit, stává se uvolněním protonu zásadou a naopak zásada se zachycením H+ stává kyselinou. Tak HCl je kyselina, její ion Cl- je pak zásadou. Mluvíme o konjugovaném páru HCl/Cl- - kyselina/zásada, podobně Na+ je kyselinou (Na+ + H2O = NaOH + H+), zatím co NaOH je zásadou (NaOH + H+ = Na+ + H2O) a konjugovaný pár kyselina/zásada je Na+/NaOH.
Pro disociační konstanty konjugovaného páru platí, že Ka*Kb = Kw nebo pKa + pKb = Kw = 14. čím větší je disociační konstanta kyseliny, tím menší je disociační konstanta jejího iontu jako zásady. Jen ještě připomenu, že pK je záporný logaritmus disociační konstanty.
Ionty silných kyselin a silných zásad tedy pH roztoku solí tedy prakticky neovlivňují. Ionty slabých kyselin a zásad naproti tomu potřebují rovnovážnou koncentraci nedisociované kyseliny nebo zásady, kterou si vytvoří reakcí z vodou a tím více nebo méně ovlivní pH.
V NH4Cl je ion Cl- iontem silné kyseliny, a proto pH prakticky neovlivní. Ion NH4+ je iontem slabé zásady a sám je tedy slabou kyselinou. V roztoku si tedy vytvoří rovnovážnou koncentraci NH3 reakcí NH4+ + H2O = NH3 + H3O+ a roztok amonných solí se silnými kyselinami proto bude reagovat kysele. Zásaditou reakci budou mít soli slabých kyselin a silných zásad, protože ion slabé zásady si musí vytvořit rovnovážnou koncentraci nedisociované kyseliny. Jako příklad můžeme uvézt octan sodný, uhličitany a hydrogenuhličitany alkalických kovů a podobně. Naproti tomu roztoky solí slabých zásad a silných kyselin budou reagovat kysele. Kyselá reakce může být ještě zvýšena malou rozpustností vznikajících hydroxidů - AlCl3, Fe2(SO4)3 a podobně.

Stačí?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek