| Nahlásit

Doprava, několik úkolů

1-Jaký je princip fungování integrovaných dopravních systémů a jaké výhody pro cestující tento systém přináší?

Tam už ten princip mám ale nemužu pořád přijít na ty výhody...


2- Jaká je obvyklá cestovní rychlost v ranní špičce mezi zastávkami Želivského a IKEM v síti pražské MHD?


3- Vypočítej deviatilitu všech tří linek pražského metra.

toto vypočítat nemohu protože ani nevím co to ta devialitita je....

Tak kdyby se našel někdo chytrej snaživej a pomoh by mi byl bych mu moc vděčnej :)
Témata: cestování
Diskuze
| Nahlásit
To budeš mít těžké - prohnal jsem slovo DEVIATILITA několika slovníky cizích slov, a nikde žádný výsledek.
| Nahlásit
prej to má bejt něco jako odchylka od přímýho spojení těch dvou bodů...
jako kdyby se spojily dva konc metra přímou arou ale protože už někde je uzemí zastavený tak se to ruzn klikatí mno a ta devialita má bejt o kolik se liší ta trasa co je od přímočarýho spojení ale nevim to jistě....
| Nahlásit
http://www.gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/im_doprava/2_body.gif
| Nahlásit
mně to vychází jako odchýlení, může to být i objížďka.
| Nahlásit
Deviatilita dopravní sítě
Deviatilita dopravní sítě (nepřímočarost) je odchylka dopravní cesty od ortodromy (přímé vzdálenosti). Hlavní příčiny deviatility rozdělujeme na fyzickogeografické faktory (převýšení, bažiny, vodní toky...), socioekonomické příčiny (poloha a rozloha měst, rekreačních areálů, soukromých pozemků...; snaha napojit všechna sídla na komunikace – pozitivní deviatilita), politické příčiny (státní hranice). Deviatilita železnice je obecně větší než deviatilita silnice především díky potřebným maximálním sklonům a poloměrům oblouků[52], nízká je deviatilita letecké a námořní dopravy. Současný technický rozvoj umožňuje prudké snižování deviatility. Pro výpočet deviatility máme následující vzorec:

Rovnice 15.1. Deviatilita komunikace D=k/p
kde k je délka příslušné komunikace, p přímá délka mezi uzly.

Zdroj a další informace: http://www.gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch15.html
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek