Ontola > diskuze
| Nahlásit

Dynamika, příklad

Jak velkou silou ve směru pohybu tlačíme vozík o hmotnosti 1t po vodorovné dráze 3m, jestliže získal z klidu rychlost 1 m/s? Jak daleko se bude vozík dál pohybovat setrvačností, je - li třecí síla rovna 3% tíhy vozíku?
Mělo by vyjít 466,7N a 1,67 m. Děkuji moc za pomoc.
Témata: Nezařazené

2 reakce

| Nahlásit
A s čím potřebuješ pomoci? Vždyť stačí dosadit do vztahu pro dráhu (s = ½at^2) a rychlost (v = at), a vypočteš zrychlení (a = 1/6 m.s^-2). A ze vztahu F = ma pak vypočteš velikost síly a k ní připočteš 3 % tíhy tělesa.
| Nahlásit
Je tu i jiná možnost. Kinetická energie vozíku po roztlačen, rovná dodané práci je rovná
W = Ek = 0,5*m*v^2 = 0,5*1000*1^2 = 500J; Nejprve vypočítáme třecí sílu. Pro g = 10m/sec^2
Ft = 0,03*Fn = 0,03*m*g = 0,03*1000*10 = 300N.
Touto silou se vozík zastaví na dráze s = W/F = 500/300 = 1,67m
Síla, kterou vozík roztlačujeme, je součtem síly, která koná užitečnou práci a třecí síly. Užitečná práce dodala po dráze 3m 500N, takže W = F*s => F = W/s = 500/3 = 166,67N. Součet obou sil je tedy
Fc = 300+166,67 = 466,67N.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek