Ontola > diskuze
| Nahlásit

Prosím o pomoc - příklad z genetiky

Určitá lidská populace je v Hardy-Weinbergově rovnováze. Frekvence alely pro modrou barvu očí je 0,6. Předpokládejme zjednodušeně, že modré oči jsou autozomově recesivně dědičný znak, zatímco černé oči jsou znakem dominantním. Jiné fenotypy se ve sledované populaci nevyskytují. frekvence černookých lidí v této populaci je:
Správná odpověď: 64%
Děkuji moc
Témata: Nezařazené

2 reakce

| Nahlásit
Řekla bych že to bude takhle:
Hardy-Weinbergův zákon: p^2 + 2pq + q^2 = 1
A platí že: p + q = 1
p = četnost výskytu dominantní alely
q = četnost výskytu recesivní alely
Známe q to je 0,6 takže p = 1-q = 1-0,6 = 0,4

Hardy-Weinbergův zákon: p^2 + 2pq + q^2 = 1 (to je 100%)
0,4^2 + 2*0,4*0,6 + 0,6^2 = 1
0,16 + 0,48 + 0,36 = 1
Ten první člen jsou dominantní homozygoti, kterých je 16%, prostřední člen jsou heterozygoti 48% a ten poslední člen recesivní homozygoti, těch je 36%.
Černé oči jsou dominantním znakem mají je dominantní homozygoti, ale i heterozygoti. Proto má černé očí 16% + 48% = 64% lidí v této populaci.
| Nahlásit
Děkuji moc :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek