| Nahlásit

Hypochromní normocytární anémie

Dobrý den, chci se zeptat, co znamená hypochromní normocytární anémie, deficit IgA, na UZ břicha mesenteriální lymfadenopatie, hraniční velikost sleziny u 7letého kluka. Děkuji Mráčková
Témata: zdraví
Diskuze
| Nahlásit
Imunoglobulin G (IgG) - představuje asi 70 % až 80 % všech imunoglobulinů v krvi. Protilátky třídy IgG jsou základem dlouhodobé ochrany před mikroorganismy. Specifické protilátky typu IgG se tvoří během úvodní fáze infekce nebo napadení, jejich koncentrace několik týdnů roste a potom poklesne a zůstane stálá. Organismus si uchovává "seznam" IgG protilátek, které mohou být rychle vytvořeny, jakmile je vystaven stejnému antigenu. V takovém případě produkuje normální imunitní systém dostatek IgG, aby se předešlo opakované infekci. Tohoto principu se využívá při vakcinaci, preventivním očkování proti infekční chorobě, kdy je člověk záměrně infikován živým, ale oslabeným mikroorganismem, nebo je mu podán antigen umožňující rozpoznání mikroorganismu, a tím přiřazení vytvořeného IgG k "seznamu" IgG protilátek. IgG je jediný imunoglobulin, který může procházet placentou. Protilátky třídy IgG poskytují ochranu plodu během těhotenství a dítěte v prvních několika měsících života. Existují 4 podtřídy imunoglobulinů G: IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4.
http://telemedicina.med.muni.cz/pdm/detske-infekcni-lekarstvi/index.php?pg=vyukove-texty--diff-dg-uzlin

hypochromní:
se sníženou barevností. Užívá se pro červené krvinky, které obsahují nižší množství hemoglobinu. H. anemie – anemie, při níž obsah hemoglobinu v erytrocytech je snížený. H. anemie vzniká při nedostatku železa (sideropenická anemie, obv. též mikrocytární).
http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/hypochromni-1


normocyt:
zralá červená krvinka (erytrocyt) přiměřené velikosti. Normocytární anemie – anemie s výskytem červených krvinek normální velikosti (např. při útlumu kostní dřeně, aplastické anemii).
http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/normocyt

anemie:
anemie – chudokrevnost. Onemocnění, při němž je vkrvi sníženo množství krevního barviva hemoglobinu ačervených krvinek erytrocytů. Vede komezení přenosu kyslíku, který je nezbytný pro všechny tkáně lidského organismu. Proto je člověk méně výkonný, cítí se slabý, může trpět hučením vuších, závratěmi, je bledý, při těžších anemiích bývá dušný, má zrychlenou srdeční činnost. Tyto příznaky jsou tím výraznější, čím rychleji se a. vyvinula. A. mohou mít mnoho příčin. Vzásadě se dělí na stavy, při nichž je nedostatečná tvorba krvinek, ana stavy vedoucí kjejich nadměrným ztrátám nebo kjejich předčasnému zániku. Aplastická a. je způsobena útlumem kostní dřeně, která přestává vytvářet nejen červené krvinky, ale obv. též bílé leukocyty akrevní destičky trombocyty. Bývá důsledkem podání některých léků, působení chemických látek či ozáření apod. Kromě příznaků a. trpí postižený sníženou odolností proti infekcím akrvácivými poruchami. Hemolytická a. je vyvolána předčasným anadměrným zánikem červených krvinek viz hemolýza. Perniciózní a. tzv. zhoubná chudokrevnost je způsobena nedostatkem vitaminu B12, zejm. při nedostatečné tvorbě tzv. vnitřního faktoru umožňujícího vstřebání vitaminu srov. gastritida. Typické je zvětšení krvinek, vč. jejich nezralých forem vkostní dřeni označují se jako megaloblasty. Někdy nastávají též nervové poruchy. Po objevu vitaminu B12 přestala být tato a. sama osobě „zhoubná“. Refrakterní a. bývá součástí myelodysplastického syndromu, stejně jako některé formy sideroblastické a. Ta je charakterizována zvýšeným počtem sideroblastů vkostní dřeni při porušeném využití železa ke krvetvorbě. Sideropenická a. je způsobena nedostatkem železa, obv. při opakovaných idrobných krváceních. Častější je užen menstruační krvácení, porody. Nejrozšířenější anemie unás. Symptomatická a. a. chronických chorob provází řadu nemocí chronické záněty, nádory aj., při nichž je jedním zpříznaků symptomů. Jiné dělení a. odráží charakter červených krvinek. A. sjejich normální velikostí objemem se označují jako normocytární, se zmenšeným objemem jako mikrocytární ase zvětšeným objemem jako makrocytární megaloblastové. Podle množství hemoglobinu verytrocytu se pak a. dělí na normochromní, hypochromní ahyperchromní. Zrozdílných příčin a. vyplývá irozdílná léčba. Krevní transfuze mají zabezpečit zejm. těžké aakutně vzniklé a., popř. a. aplastickou. Jinak se léčba řídí příčinou podávání vitaminu B12, léků obsahujících železo, léků tlumících hemolýzu aj.. Uopakovaných krevních ztrát je nutné nalézt zdroj a příčinu krvácení.
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/anemie

Rozdělení anémií dle morfologie (KO)
podle MCHC (barvy)
hypochromní – nedostatek železa
normochromní
podle MCV (MCV – angl. zkr. střední objem červené krvinky erytrocytu)
mikrocytární - př. nedostatek železa
normocytární - př. krvácení
makrocytární (megaloblastové) - perniciózní
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fpatf-biokyb.lf1.cuni.cz%2Fwiki%2F_media%2Fvyuka%2F1-anemie3.ppt&ei=DP3PU_qVKYiH4gSSx4CYBg&usg=AFQjCNEhZEffOWga0TP6RdRw6GWsghpN5g&bvm=bv.71667212,d.bGE&cad=rja

Na prvním místě je třeba zdůraznit, že nejčastější příčinou zvětšení uzlin v dětském věku je fyziologická reakce na probíhající infekci. U lokalizovaných infekcí jsou zvětšeny regionální uzliny. U generalizovaných infekcí mohou reagovat i vzdálené skupiny uzlin. Pro reaktivní zvětšení uzlin je typická časová souvislost s ostatními příznaky nemoci (teplota). Po některých onemocněních (infekční mononukleóza) může zvětšení uzlin přetrvávat i delší dobu.
http://telemedicina.med.muni.cz/pdm/detske-infekcni-lekarstvi/index.php?pg=vyukove-texty--diff-dg-uzlin
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek