Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Proč jsou Velikonoce větší svátky než Vánoce?

Témata: svátky

11 reakcí

| Nahlásit
Křesťané považují Velikonoce za větší svátky, protože sice na Vánoce se narodil Ježíšek, ovšem bez Velikonoc by ho asi nikdo neuctíval..., na Velikonoce = Velká noc ...na Velký pátek byl nevině ukřižován a vzal na sebe lidský hřích...PS( pouze můj názor... )
| Nahlásit
A jaký hřích to by? Nebo byly? A proč ho ukřižovali?
| Nahlásit
Jako prvotní hřích vnímá židovské i křesťanské náboženství porušení božího příkazi netrhat a nejíst jablka ze stromu poznání dobrého i zlého v rajské zahradě. Další hříchy se odvíjejí od porušování desatera Božích přikázání. Smrt Ježíše Krista je vykládána jako symbolická oběť za veškeré hříchy lidstva. Jako oběť nejvyšší a tedy nejvzácnější. V Bibli se praví: "Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jediného dal, aby každý, kdo věří v něho nezahynul, ale měl život věčný". Vánoce jsou chápany jako dar, jako příslib Mesiáše - spasitele, Velikonce jako akt spasení skrze krutou a krvavou oběť.

A proč ho ukřižovali? Jednak je ten důvod chápán jako nám obtížně pochopitelný záměr Boží, naplnění aktu spasení.
Za druhé, podle Iosepha Flavia (historik) znamenalo šíření křesťanské ideologije Ježíšem ohrožení jak pro židovské náboženské představitele (velekněz Kaifáš) tak pro římského místodržitele v Judei (Pilatus Pontius). Ježíš, přesvědčený o svém mimořádném poslání na svou obranu neučinil žádná opatření a de facto se vydal do rukou svých katů a podstoupil oběť na kříži, aby pak třetího dne vstal z mrtvých (velikonoční neděle) a vstoupil na nebesa za svým otcem, neboť prohlašoval, že je Božím synem.
| Nahlásit
Ty odpovědi jsou opravdu velice zajímavé a konečně mi to někdo řekl tak, že je to i srozumitelné. Díky. Fakt díky.
| Nahlásit
To znamenáže, že tím dnem byla ukončena jeho pozemská pouť?
A co se stalo s jeho matkou? To taky nikde není?
| Nahlásit
Poslední zmínka o Marii v bibli pochází z popisu očekávání slíbeného Ducha svatého (Skutky 1:14), kdy se s apoštoly modlila po Ježíšově nanebevstoupení. Její smrt a nanebevstoupení Nový zákon nezaznamenává.

Katolíci a pravoslavní tvrdí, že Marie zesnula tři až patnáct let po Ježíšově smrti buď v Jeruzalémě nebo v Efesu. Po opětovném otevření hrobu apoštolové nemohli najít její tělo, a proto došli k závěru, že její tělo bylo vzato do nebe. V Efesu je navštěvovaná kaple Mariina hrobu. Těžko posoudit, zda má toto tvrzení historickou váhu.
| Nahlásit
to 31540: To je sporné to takhle vyjádřit. Po Ježíšově zmrtvýchvstání jej první potkala Marie Magdalská u otevřeného hrobu, ale když tuto zprávu sdělila apoštolům, nebylo jí uvěřeno.... v tehdejší židovské společnosti všeobecně nebyla výrokům žen připisována valná důvěra. Potom se Ježíš Kristus objevil dvěma apoštolům na jejich cestě do Emauz. A vhledem k neustále projevované nedůvěře apoštola Tomáše (nevěřící Tomáš), který si opakovaně žádal vložit prsty do Kristových ran, objevil se Ježíš znovu apoštolům, přesvědčil Tomáše a přikázal zvěstovat učení po celém světě. Bez Božího požehnání to však nebylo možné, tak došlo 40 dní po ukřižování k tzv. "Seslání ducha svatého" na apoštoly, kteří tak byli obdaření schopností léčit a křísit mrtvé. Na renesančních obrazech to bývá často znázorněno plamínky nad hlavami apoštolů. Při této události se však už Ježíš neobjevil.
| Nahlásit
Vaše odpovědi jsou opravdu krásné. Moc za ně děkuji.
A jestli se mohu ještě zeptat. Jak se díváte na to, že někdy dochází ke zjevení? Dá se tomu věřit?
| Nahlásit
Musíte se smířit s tím, že jsou věci, které nás jaksi přesahují. Zvykli jsme si na pocit, že už snad bylo všechno objeveno, že všechno známe, že si se vším poradíme a všechno dokážeme vysvětlit. Chybí nám to nejdůležitější: pokora. Věcí které jsou dosud nad naše chápání je nesrovnatelně více než těch které zvládáme vysvětlit. Dokonce musíme připustit, že existuje svět, na nějž naše smysly, byť ozbrojené různými přístroji, nestačí. A tam je asi skryta odpověď na Vaši otázku.
| Nahlásit
nO ASI PROTO ŽE NA vANOCE sE jEŽÍŠ NARODIL ANA vELIKONOCE sE KVULI VŠEM OBĚTOVAL AS PAK VSTAKL Z MRTVÍCH !!!
| Nahlásit
Zcela jednoduše:
Na Vánoce se Ježíš narodil - to je pěkný.
Kdyby se ale jenom narodil a nestalo by se to, co se o Velikonocích stalo, nemělo by jeho narození moc smysl...
Ježíš přišel kvůli tomu, co se stalo o Velikonocích. To, kdy začal jako člověk žít neni pak až tak podstatný.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek