Ontola > discussion
| Report

Chemistry - result of chemical reaction

May I ask for an advice? What will be the result of following reaction? (see image)
Topics: Nezařazené

2 Replies

| Report
Výsledkem reakce je dehydratace na cyklohexyl(but-3-en-1-yl)keton, který vzniká současně s bicyklo(5,4,0)undekan-2-onem vzniklým boční dehydratační cyklizací. Poměr zastoupení obou produktů je závislý zejména na teplotě.
| Report
Zápis produktů software Ontoly provedlo nesprávně. Zejména u druhého produktu nevzniká bicyklu ..
ale bicyklo hranatá závorka 5,4,0 hranatá závorka uzavřít .... bez odrážek.
 Anonym
No regstration needed to add reply
Insert: Picture