Ontola > web

Fyzika - články a diskuze

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Jaké je silové působení mezi dvěma elektrony? (3)
-Fyzika - kontrola výpočtu (1)
-Transformační poměr (1)
-Jednozvratná a dvojzvratná páka (3)
-fyzika - Hybnost tělesa a impuls síly (2)
-výchylka oscilátoru (1)
-Fyzika - Kapacitance (6)
-Poločas rozpadu (1)
-Fyzika příklad (0)
-fyzika- příklad na sílu působící na těleso (7)
-Pevná kladka (1)
-Fyzika - odstředivá síla (2)
-Fyzika- testy LF, Elektron (3)
-Fyzika - převody jednotek (2)
-Vazebná energie jádra (2)
-Magnetická indukce-příklad-tři rovnoběžné...... (4)
-Proudové váhy (2)
-fyzika - tlak cihly na podložku (19)
-Fyzika-úloha (4)
-Fyzika učebnice (4)
-voda tryskající z hadice - příklad působení síly (1)
-fyzika síla - vyskočení z loďky a velké lodi (1)
-fyzika otáčivý pohyb (1)
-Elektrický proud - úlohy (8)
-Budete se dívat na přistání vozítka Perseverance na Marsu? (12)
-Fyzika - mechanika tuhého tělesa (1)
-Fyzika - Optika - Lom světla (0)
-Coulombův zákon (2)
-Magnetometrie - dotaz (1)
-Magnetická indukce - příklad (1)
-Fyzika - příklady (3)
-otáčivé účinky, páka (1)
-Fyzika - frekvence (2)
-otázka na fyziku (1)
-Záření Fyzika (0)