Ontola > web

Fyzika

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Fyzika 8.ročník (3)
-Fyzika-příklad (5)
-Fyzika 8.ročník (4)
-Kvantová fyzika – příklad (4)
-Comptonův jev, otázky (1)
-Příklad - fyzika (2)
-fyzika-gravitace (1)
-příklad z optiky (3)
-biofyz, rozpad radioaktivního izotopu jódu (2)
-Kyvadlo, fyzika (1)
-Kvantová fyzika – příklad (1)
-Příklad, fyzika - optika (1)
-elektrotechnika/fyzika vypočty (1)
-Fyzika - Matematické kyvadlo – příklady (2) (0)
-Molekulová fyzika a termika (2)
-Fyzika - ťahová sila (3)
-Fyzika, sila, práca (3)
-je diamant vodic (2)
-Fyzika - dynamika (4)
-3. Jestliže těleso padá z nevelké výšky volným pádem k povrchu Měsíce, pak a) so... (3)
-Fyzika - Účinnost (1)
-Slovní úloha, rychlost (2)
-Rozdělení pohybu, fyzika (2)
-Fyzika účinnost (2)
-Výpočet dráhy, příklad (5)
-můžete mi prosím pomoct s příkladem do fyziky? Děkuji (1)
-Jaká je vzájemná závislost periody a frekvence kmitání? (1)
-Můžete mi prosím zkontrolovat, jestli to správně mám? Zapojení rezistorů (2)
-Zapojení rezistorů, kontrola příkladu (2)
-Zapojení rezistorů, kontrola příkladu 2 (3)
-Proč voda v rybníce zamrzá nejdříve na hladině? (2)
-Práce vykonaná elektrickou silou, příklad (1)
-Harmonický kmitavý pohyb, příklad (4)
-Fyzika (opět) (2)
-Fyzika vysvětlení (2)