Ontola > web

Matematika - články a diskuze

Diskuze

Vložit: Obrázek
-nevím si rady s támto příkladem (2)
-Měřítko mapy - výpočet (7)
-Matematika - měřítko mapy (9)
-Finanční matematika - posloupnost (1)
-matematika - poměr 2:3:5 (5)
-matika-pomer (9)
-slovní uloha (3)
-slovní úloha - poměr (4)
-Obsah obdélníku (1)
-Rozhodnite, či[u, v, w]=R3 alebo [u, v, w](podmnožina) R3, ak u= (1,1,0), v= (1,... (0)
-Matematika - poměr (4)
-slovní uloha - měřítko mapy (4)
-Výpočet délky stran obdélníku když obvod je 70cm (3)
-matematika - slovní uloha (13)
-Matematika Kuželosečky (2)
-Matika vektory (1)
-Kolik hran má pravidelný čtyřboký jehlan? (2)
-Poměr, slovní uloha (1)
-Matematika - posloupnosti (2)
-Podmínky řešitelnosti zlomku (3)
-Součet druhých mocnin čísel m a n (2)
-Jaké jsou matematické dovednosti. (1)
-Slovní úloha poměr (5)
-Matematika - kontrola příkladu (3)
-Kontrolní otázka (3)
-matematika poměr (26)
-Zkrátit poměr na základní tvar (9)
-slovní uloha pomer (8)
-matematika výrazy (1)
-matika- rozděl v daném pomeru (1)
-Matika - pravděpodobnost (3)
-Matika - pravděpodobnost (3)
-Diferenciální rovnice (1)
-Diferenciální rovnice (3)
-jak narýsovat úhel bez úhloměru (7)