Ontola > web

Matematika

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Matematika geometrie (11)
-zlomky kontrola (1)
-Soustavy rovnic o 3 neznámých s vektory (9)
-odchylka rovin ABE ABH (3)
-Jak zapsat množinu jako interval? (1)
-čtvrtiny, příklad (2)
-Jaký je výsledek dělení se zbytkem: 9 679 děleno 12? (5)
-matika (5)
-Co je číslo, číslice a cifra wiki (2)
-exp. nerovnice 3^(x+1)+3^(x+2)<36 (2)
-exp.nerovnice 3^(x-5)< 0 (2)
-Za jaký čas se napustí bazén? (4)
-vyřešte maticovou rovnici (1)
-Jak vypočítám výšku kosočtverce, když znám pouze stranu a úhlopříčku? (14)
-Následující rovnice má kořeny -3 a -2. (4)
-Obdélník v poměru 3 : 4 - obvod (7)
--2², má mínus před číslem přednost před mocněním nebo naopak? (5)
-7/15 h = m (2)
-Potřebuji pomoct přesně vypočítat procenta (43)
-Jak najdu průsečík přímky BH s rovinou EDG? (6)
-Nerovnice s absolutní hodnotou (1)
-Výpočet pravoúhlého trojúhelníku. (1)
-Co je cifra? (1)
-Jak se zadává se CoTg na kalkulačce, kalkulačka má funkci jenom sin, cos, tang (15)
-Slovní úloha (1)
-V=0,56dm3, a=?, V=0,5dm, c=1,6dm (1)
-kolik je 1m3 prken m2 (1)
-Jak vypočítat úhel přes tangens na kalkulačce? (8)
-Taylorova řada tg(x) (1)
-Odmocnina ze dvou v R nebo C (1)
-Jak zjednodušit výraz (3)
-Variace (1)
-Matematika (1)
-Analytická geometrie (9)
-nsn 96 53 (2)