Ontola > web

Matematika - články a diskuze

Diskuze

Vložit: Obrázek
-kontrola příkladu (16)
-Potřebuji pomoct přesně vypočítat procenta (45)
-Kolikrát se kolo automobilu otočilo kolem dokola, příklad (3)
-Ohniska elipsy (5)
-konstrukce trojuhelníku dvě výšky, jedna těžnice (2)
-Jak na geometrickou posloupnost? (2)
-Jak napíšu římskými číslicemi 10000? (8)
-Matika-poměr s neznámou (1)
-Matematika vektor II (6)
-Matematika odchylka (5)
-Vektory, příklad (4)
-Matematika vektor (1)
-Matematika vektory (1)
-Souřadnice, příklad (0)
-Matematika přímky (15)
-Pravoúhlý trojúhelník, jehož odvěsny jsou v poměru 5:12, má přeponu dlouhou 26 m... (7)
-Souřadnice bodů (3)
-Matematika rovnice přímky (9)
-Má někdo učebnici Sbírka úloh z matematiky SOŠ, SOU a nástavbové st (zelené sbír... (0)
-Otázka na příklady z matematiky (Sbírka úloh z matematiky SOŠ, SOU a nástavbové ... (0)
-Matematika parametrické vyjádření přímky (2)
-Kolik je 10 na ctvrtou (2)
-Umí někdo zkontrolovat rovnice dosazovací metodou? (5)
-Kombinatorika - Matematika (2)
-Pi jako součet řady zlomků - proč to platí? (2)
-co je více 0,012 nebo 0,05 (1)
-Jak řešit matematematické úlohy (1)
-Kalkulačka, jak udělat třetí odmocninu? (29)
-Matematika-procenta (2)
-Jak vypočítám průměr kruhu, když znám jen jeho obsah? (22)
-Kombinatorika - matematika (3)
-Je orientovaná úsečka a vektor totéž? (1)
-TSP Numerické myšlení (5)
-Matematika- měřítko mapy-příklad (2)
-Jak sestrojit trojúhelník? (6)