Ontola > web

Matematika - články a diskuze

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Kolik os souměrnosti má kosodelník a kosočtverec? (9)
-Slovní úlohy - rovnice o jedné neznámé (46)
-Konvergence alternující řady (0)
-Slovni uloha procenta (6)
-Výpočet obsahu a výšky v kosodélníku (4)
-Vypocet procent slovni uloha (2)
-145 žáků se zúčastnilo přijímacích zkoušek na střední školu. Dělali přijímací zk... (1)
-Vypocet procent- slovni uloha (4)
-Přeme se o správný postup při výsledku:Rodina třídila odpad, Dokázala vytřídit ... (1)
-Úloha na dělitele / násobek (1)
-Matematika dotaz (6)
-P(x) : P(x+2) = 1 : 42, x = ? (1)
-Lakýrník a panely, příklad matematika (17)
-Trojúhelníkové pole, příklad matematika (12)
-funkce sinus (1)
-Vie mi niekto s týmto pomocť? Vopred ďakujem:) (0)
-procenta matematika (10)
-Prosím, pomôžte mi s týmito príkladmi. Ďakujem (1)
-Pravoúhlý trojúhelník, jehož odvěsny jsou v poměru 5:12, má přeponu dlouhou 26 m... (6)
-kolik os souměrnosti má čtverec,trojuhelník a obdélník? (26)
-slovní uloha -procenta (6)
-procenta matematika (3)
-procenta matematika (12)
-Jaká je plocha ? (3)
-Určete odchylku rovin (1)
-matematika ukol (2)
-matematika ukol (5)
-procenta matematika (3)
-kontrola matematika procenta (2)
-Finanční matematika slovní úloha (2)
-rovnice - příklad (1)
-procenta matematika (4)
-procenta matematika (0)
-Průměrná rychlost, výpočet (1)
-Rovnice elipsy a vrcholy (1)