Matematika - web

Diskuze
Vložit: Obrázek
-Na stromě sedělo 12 vrabců, jedna třetina vrabců uletěla. Kolik vrabců uletělo? (2)
-Bonbony - kopicky (10)
-Sud s vodou_ mam dobry vysledek? (1)
-Per partes + substituční metoda (3)
-Matematika - geometrie (5)
-Matematika - řady (7)
-Závodníci běží na okruhu, příklad wiki (1)
-Iracionální rovnice (4)
-Bilandska čísla matematika pro 4.tridu (2)
-Bilandská čísla wiki (9)
-Úrokování matika (1)
-2948 metrů čtverečných, kolik je to arů? (1)
-Matematika kuželosečky (5)
-Nemáte někdo řešené příklady z Učebnice Jindra Petáková příprava k maturitě? (2)
-kolik procent je 64 ze 178 (2)
-matematika zš (2)
-Finanční matematika 30A/360 (1)
-Úloha: Pro x, y ∈ R řešte soustavu rovnic: (3)
-Domnívám se správně, že úloha nemá jednoznačné řešení? (1)
-Výpočet - procenta (3)
-: Najdi dvojciferné číslo, pro které platí: Číslice na místě jednotek je o 1 vě... (2)
-Čísla na obrazovce, matematika úloha (3)
-Vánoční ozdoby, matematika úloha (3)
-Počet dlaždic na obložení bazénu, příklad (3)
-Za tři po sobě jdoucí měsíce se celkem prodalo 135 aut. Druhý měsíc se prodal o ... (4)
-Jak vyřešit tuto slovní úlohu? (1)
-jak rozdělit na slabiky slovo pneumatika (2)
-Finanční matematika (2)
-exponenciální rovnice, příklad (5)
-Turista má v plánu ujít 45 km, příklad (2)
-Jaká částka bude na účtu za 10 let-finanční matematika (4)
-Rovnostranný trojúhelník, oblouky kružnic (3)
-Jak prijdu na druhou rovnici u soustavy dvou rovnic (5)
-Výpočet objemu rotujícího útvaru (7)
-Příklad z finanční matematiky (4)