Ontola > web

Chemie

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Chemie (1)
-Pufr (1)
-Kolik gramů Na je ve 150g NaCl? (3)
-Chemie příklad (0)
-Poradit jak vypočítat příklad z chemie (7)
-Chemie příklad (3)
-Riedenie a zmiešavanie roztokov (7)
-pentahydrát thiosíranu - výtežnost reakce (1)
-titrace (1)
-objem 5% roztoku s hustotou (1)
-80% Výtěžnost reakce - mramor (1)
-objem chloru (2)
-Chemické výpočty (2)
-Přepočet ppm - molární koncentrace (1)
-chemické příklady (5)
-Oprava koncentrace (2)
-Chemické výpočty (2)
-chemické příklady (1)
-Co vzniká reakcí 2-chlorpropanu s chlorbenzenem, moc prosím ? (1)
-PAS reakce - průkaz polysacharidů (2)
-Chemie příklad (1)
-Chemie příklad (4)
-Proč se slovo kysličník nahradilo slovem oxid? (6)
-Roztoky, příklady (1)
-Jak se nazývá směs, která vzniká při: (10)
-PROSÍM o pomoc s chemii - příklady (4)
-Chemie příklad (1)
-Fehlingovo činidlo (1)
-výpočet hmotnostní koncentrace (1)
-Chemie příklad (5)
-Chemie koncentrace (1)
-Peptid, vzorec N-Cys-Leu-Phe-Gly-Ile-Ser-C (1)
-Kyselina H2B4O7, název? (9)
-Co vznikne při rozptylování voňavky do vzduchu (3)
-Chemie koncentrace (1)