Chemie - web

Diskuze
Vložit: Obrázek
-Pyrit příklad (2)
-Kolik g je třeba na přípravu roztoku z daných výchozích látek? 3000ml 0,2 M HCl ... (1)
-Výpočet roztoku (2)
-Proč daná reakce probíhá? (1)
-Příklad fyzikální chemie (1)
-Výpočty z chemický rovnic (3)
-výpočet hmotnostní procentové koncentrace (4)
-Prosím,neumíte někdo směšovací rovnice? (2)
-Chemie - ionty alkalických kovů (5)
-Fyzikální chemie příklad (1)
-Reakce halogenderivátů (0)
-roztok NaOH ma hodnotu pH 9 jaka by byla (0)
-Jaké bude pH roztoku jestliže smícháme stejné objemy roztoků o pH 1 a 5? (5)
-Reakce halogenderivátů (1)
-Výpočet objemu (2)
-Chemie - esterová vazba (2)
-výpočet pH slabé kyseliny (1)
-Peptid, vzorec N-Cys-Leu-Phe-Gly-Ile-Ser-C (2)
-vypočítejte molární hmotnost (1)
-Chemie příklad (3)
-Stabilita a stálost (1)
-pH roztoku Ba(OH)2 (6)
-Chemie -pka (1)
-Indukční a mezomerni efekt (1)
-Amidová vazba (3)
-Chemie příklad (1)
-Chemie příklady (7)
-Chemické výpočty (5)
-Jestliže víte, že hustota Ca je1550 kgm-3 (0)
-Chemie 2.LF (4)
-Kolik gramu KClO3 je potreba na pripravu 50 dm3 kysliku (1)
-Vyčíslenie chemickej rovnice (4)
-Co ovlivňuje vzestup osmolality? (0)
-Příklad chemie (2)
-Chémia - pH príklad (4)