Ontola > web

Chemie - články a diskuze

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Chemie - roztoky (3)
-Jaký líh použít na lihový vařič fondue a kde ho sehnat? (4)
-Výpočet hmotnosti roztoku pomocou kryštalizačnej bilancie (1)
-Chemie - výpočet hmotnosti (5)
-Oprava chyby v příkladu (spálení organické látky) (6)
-Chemie výpočet (7)
-Modelové otázky LF MU (6)
-Látková koncentrace hydroxidových aniontů ve vodném roztoku kyseliny octové (1)
-Termochemie - příklad (0)
-Co vznikne jako vedlejší produkt? (1)
-Výpočty navážek (3)
-MERCK INDEX ONLINE (0)
-Vypočet koncentrace při úplně disociaci. (1)
-Chemie rada s výpočty (1)
-Chemie výpočty (1)
-Chemie kontrola (1)
-Chémia výpočet (0)
-Chemie - výpočty (3)
-Látková koncentrace roztoku glukosy (5)
-Chemie výpočet (1)
-Koncentrace, aktivita, chemie (1)
-Příklad - látková koncentrace (1)
-Příklad do chemie (1)
-Příklad - míchání roztoků (2)
-Roztoku chloridu hořečnatého, příklad (5)
-Chemie - výpočty (2)
-Príklady na uniport synport a antiport. (3)
-Chemie - výpočty (2)
-Řád reakce (1)
-Iontová vazba a elektrostatické interakce (0)
-Chemie - příklad (2)
-Mol. konc. příklad (2)
-Chémia - príklady (2)
-Chemie příklad (1)
-chemie - hydrát síranu železnatého příklad (1)