Dějepis - web

Diskuze
Vložit: Obrázek
-Křížovky dějepis (0)
-Zatykač na válečného zločince (7)
-Kolik půdy měl kulak? (1)
-Byly na našem území jaderné zbraně? (4)
-Největší kmeny v Severní, Střední a Jižní Americe? (1)
-Kde se uplatňovala strojová výroba? (2)
-Kdo vyzdobil Národní divadlo? (1)
-Dějepis-válka (12)
-Dějepis - prosím o pomoc (1)
-Jak vyhledat události, jenž se staly roku 1848 (3)
-Kubánská revoluce (4)
-Kdy vzniklo křesťanství? (3)
-Situace na Kubě (3)
-Dějepis-komunističtí vůdci (17)
-Politika USA - doktríny (3)
-Pád komunistického režimu (32)
-Totalitní režim (9)
-Kde se rozkládala Svatá (2)
-co je reformace (2)
-Kdo se podílel na výzdobě národního divadla v Praze? (18)
-Proč bylo volební právo žen ve Švýcarsku uzákoněno až tak pozdě? (4)
-Stavby-Hanuš Zápal (0)
-DĚJEPIS OTAZKA (2)
-Mír a příměří, rozdíl? (8)
-Jaký je rozdíl mezi nevolnictvím, poddanstvím a robotou? (13)
-Historie československé armády (2)
-České země v 19 století a české národní obrození (3)
-Proč bylo pro Kolumba těžké předsvědčit tehdejší panovníky, aby jeho cestu podpo... (0)
-Dějepis - Poznámka - rozpad versailleského systému (0)
-Rozpad versailleského systému (8)
-Čím orali první zemědělci před vynálezem pluhu? (24)
-Jak byste charakterizovali fašismus? (1)
-Dějepis - Francisco Franco (1)
-Dějepis - Hossbachovo memorandum (3)
-Čím se liší dominát od principátu? (9)