Ontola > web

Dějepis - články a diskuze

Diskuze

Vložit: Obrázek
-co je reformace (2)
-Kdo se podílel na výzdobě národního divadla v Praze? (18)
-Proč bylo volební právo žen ve Švýcarsku uzákoněno až tak pozdě? (4)
-Stavby-Hanuš Zápal (0)
-DĚJEPIS OTAZKA (2)
-Mír a příměří, rozdíl? (8)
-Jaký je rozdíl mezi nevolnictvím, poddanstvím a robotou? (13)
-Historie československé armády (2)
-České země v 19 století a české národní obrození (3)
-Proč bylo pro Kolumba těžké předsvědčit tehdejší panovníky, aby jeho cestu podpo... (0)
-Dějepis - Poznámka - rozpad versailleského systému (0)
-Rozpad versailleského systému (8)
-Čím orali první zemědělci před vynálezem pluhu? (24)
-Jak byste charakterizovali fašismus? (1)
-Dějepis - Francisco Franco (1)
-Dějepis - Hossbachovo memorandum (3)
-Čím se liší dominát od principátu? (9)
-O kterém období dějin vyprávějí dochované pověsti české? (5)
-Dějepis-Španělská občanská válka (2)
-Dějepis-Sudetoněmecká vlastenecká fronta (0)
-Velká hospodářská krize-mostecká stávka (0)
-Co všechno nechal postavit Karel IV.? (15)
-Velká hospodářská krize - oprava textu (0)
-Moderní dějiny (1)
-Co je romantismus? (1)
-DĚJEPIS-dlouhá cesta romů (0)
-dejepis vysvetleni (4)
-Totalitní a autoritativní režimy (0)
-Co bylo příčinou objevných plaveb (1)
-dějepis-otázka (7)
-anglická revoluce (1)
-carovna,car (3)
-Demise vlády K. Kramáře (1)
-Československo ve 20. letech - text (6)
-Skupina Hradu - Masaryk (0)