Ontola > diskuze
| Nahlásit

Jaký úřad byl ekvivalentem římského senátu ve Spartě a v Athénách?

Co se mu nejblíže podobalo?
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
Co se týče Athén, tak významným mezníkem v jejich dějinách byl rok 594/593 př. Kr., kdy byla zavedena Solónova ústava, jež umožnila všem občanům podílet se na soudní moci. Obyvatelstvo bylo rozděleno podle velikosti majetku do čtyř tříd, z kterých všechny se mohly zúčastňovat na volbách, ale do úřadů mohli být voleni jen příslušníci prvních dvou tříd (pentakosiomedimnoi a hippeis). Také zřídil radu pěti set, takže se rozšířila účast na politické moci pro nové vrstvy obyvatelstva (obchodníci, řemeslníci). Takže ten Athénský ekvivalent by mohla být ona rada pěti set.Ve Spartě existoval orgán, který se nazýval gerúsia. Byl to název rady starších, sestávající z dvaceti osmi gerontů a dvou králů (ve Spartě existoval královský dualismus, tedy "dvojkrálí"). Existence tohoto orgánu byla výrazem autority, již mezi Sparťany požívali starší spoluobčané, jejichž rady byly společností vzhledem k jejich životním zkušenostem všeobecně respektovány. Původně byla gerúsia složena ze zástupců aristokratických rodů Lakónie a příbuzných králů. Později byli členové gerúsie vybíráni z mužů, kteří již dosáhli šedesáti let a byli tak zproštěni vojenské služby. Zastávání tohoto úřadu bylo doživotní. Stařešinové navíc požívali imunity, pročež nemohli být zbaveni svého úřadu, i když jim bylo prokázáno určité provinění. Gerúsia sloužila jako poradní orgán, jemuž náležela pravomoc navrhovat zákony lidovému shromáždění, "apella", které se většinou řídilo vůlí gerontů. Gerúsia směla také vetovat usnesení sněmu, čímž byla zajišťována převaha aristokracie vůči lidu. V soudnictví sloužila rada starších jako orgán rozhodující o trestných činech.

Všichni muži nad třicet let se každoročně účastnili lidového shromáždění nazývaného apella.

Z těchto dvou orgánů by jako ekvivalent římského senátu nejvíce vyhovovala gerúsia.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek