| Nahlásit

Jak lépe určovat věty v souvětí? V loňském roce nás paní učitelka učila, že si to máme učit podle spojek, ta letoošní po nás chce, abychom se ptali jednou větou na druhou. Co je podle vás lepší, když člověkovi jaksi chybí ten, jak se říká, jazykový cit.

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Podle spojek to lze určit pouze z 90% ...některé spojky mohou být zároveň ( např. ABY )vedlejší větou předmětnou, příslovečnou účelovou nebo příslovečnou způsobovou..atd.
Ovšem pokud se zeptáš větou řídící správně musíš získat i logickou odpověď.
Příklad:
Otec jim říkal, aby hali hlavy dohromady. - VV předmětná
Mistr vrátil poličku, aby ji ještě opravil. - VV příslovečná účelová
...snad jsem tě správně pochopila, toto učivo jsme brali minulý rok a nezdálo se mi to tak těžké...
| Nahlásit
Ještě jsem zapomněla otázky...
1. Otec jim říkal, o kom o čem? ...o tom aby dali hlavy dohromady
2. Za jakým účelem vrátil mistr poličku? ...za tím, aby ji ještě opravil
| Nahlásit
slučovací-> a,i, ani - ani, i - i, jednak - jednak, dílem - dílem aj.
Všichni se učíme ze svých chyb a snažíme se je neopakovat.
DÍLEM jsem s nesouhladila, DÍLEM jsme mu dávala za pravdu.

stupňovací-> ba (i), dokonce (i), nejen - ale (i), nejen - nýbrž (i) aj.
Stromořadí podél starých císařských silnic obdivujeme dosud, někde DOKONCE tvoří jedinou ozdobu krajiny.

odporovací-> ale, však, avšak, jenže, nýbrž, leč, ale zato, a přitom, a přece aj.
Vsoučastnosti se s využíváním energie větru SICE experimentuje, vyhlídky do budoucna VŠAK nevypadají nijak optimisticky.

vylučovací-> nebo, anebo, buď - nebo
BUĎ získáš slávu a obdiv publika, NEBO skončíš v davu.

příčinný/důvodový-> neboď, vždy, totiž
Žádný zkušený filatelista nebere nikdy známky do rukou, NEBOŤ vlhké a nemyté ruce je mohou snadno poškodit.

důsledkový-> proto, a proto, a teda, a tudíž, a tak, takže
Vlhké a nemyté ruce mohou poštovní známky poškodit, A PROTO je zkušený filatelista nebere do rukou.
| Nahlásit
Ta druhá úča má pravdu, ta první je kráva.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek