| Nahlásit

Index způsobilosti procesu?

Ahoj, jsem z toho madar. Absolutne nemam poneti, jak tento pojem priblizit trochu realite.
Schopnost procesu dodavat vystup v ramci tolerovaneho rozmezi hodnot a specifikovaneho technickeho standartu. ?? Prosim, vysvetli mne tohle nekdo? Dekuji
Témata: Nezařazené

5 reakcí

| Nahlásit
Jde o to že nějaký proces (třeba výrobní), ten produkuje nějaký výstup (výrobky) a ty musejí být v toleranci hodnot (např. max a min) aby odpovídaly technickému standardu, hodnoty nad a pod jsou mimo standard a jsou zmetky. Index způsobilosti procesu pak vyjadřuje kolik výrobků standardu vyhovuje (a tím pádem kolik jich nevyhovuje).
| Nahlásit
Je to samozřejmě trochu jinak.

Předpokládejme, jak bylo řečeno, nějaký výrobní proces, kde sledujeme určitý parametr vzhledem k jeho povolenému tolerančnímu poli. Zajímá nás, jak stabilní je ten proces ze STATISTICKÉHO hlediska – jaká je pravděpodobnost, že se počet zmetků bude držet v nějakém přijatelném počtu.

Z vybraných vzorků se spočítá střední hodnota σ sledovaného parametru (v ideálním případě padne do středu tolerančního pole) a směrodatná odchylka – ta charakterizuje rozptyl toho parametru mezi jednotlivými kusy. Čím menší rozptyl (idálně nula, reálně nedosažitelné), tím kvalitnější/stabilnější proces a menší pravděpodobnost zmetku.

Index způsobilosti procesu Cp je potom zlomek, který má v čitateli velikost tolerančního pole a ve jmenovateli 6násobek spočítané směrodatné odchylky procesu:

Cp = (USL - LSL) / 6σ
(USL = horní toleranční mez, LSL = dolní toleranční mez)

Parametr Cp právě předpokládá střední hodnotu veličiny ve středu tolerance – centrovaný proces. Je-li střední hodnota posunuta blíž k některé toleranční mezi (může být třeba úžasně přesně vyroben jeden kus jako druhý, ale všechny někde blízko toleranční meze), používá se parametr Cpk s úplně stejným významem, ale braný z pohledu té "horší" strany tolerančního pole.

Aby to nebylo tak jednoduché, sleduje se to v praxi ještě z pohledu dlouhodobého trendu těch odchylek, nestačí aby ten proces byl stabilní jen po dobu, než to změříme...

Za hranici způsobilosti procesu se považuje limit Cp >= 1,33 (pravděpodobnost 6300 zmetků z miliónu), lépe samozřejmě vyšší.
Za ideál (většinou ovšem z ekonomických důvodů těžko dosažitelný) se považuje Cp >= 2, cca 3,4 zmetků z miliónu.

P.S.: To vše ovšem platí, jen když má chybovost normální rozdělení. V opačném případě se to ještě trochu komplikuje :-)
| Nahlásit
OPRAVA:
to písmenko sigma (σ) jsem ve 3. odstavci vložil na úplně špatné místo :-(
Střední hodnota se většinou značí mí (μ)
Měla to být ta směrodatná odchylka, ta se značí sigma.
| Nahlásit
Díky, je to vyčerpávajíc!
| Nahlásit
Není zač, taky mě to vyčerpalo, než jsem si povzpomínal :-))
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek