| Nahlásit

Prosím spěchá to děkuji

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
...
| Nahlásit
1. Pojistná událost nekoná pohyb po lokalitách s výrazně nadprůměrnou nadmořskou výškou, ale po vyšších živočiších druhu Homo sapiens sapiens.

2. Periodický pohyb konající souhra příznivých okolností se s nenulovou pravděpodobností, avšak náhodně lokalizuje na vykastrovaném samčím individuu tura domácího.

3. Mnoho jedinců druhu Canis domesticus determinuje přerušení základních životních funkcí jedince druhu Lepus europeus.

4. Kdo záměrně vytváří v povrchu zemském ekvipotenciální hladiny s nižší potenciální energií, než je potenciální energie okolí, s cílem způsobit rovnoměrně zrychlený pohyb jiné osoby se zrychlením 9,81 m/s2, spojený se snižováním potenciální energie, sám takový rovnoměrně zrychlený pohyb vykoná.

5. Časový interval transportu oxidanu je limitován časovým úsekem udržení kompaktnosti keramické nádoby k tomu určené.

6. Nezabývej se analýzou chrupu lichokopytníka získaného jiným legálním způsobem než koupí.

7. Výrok s pravdivostní hodnotou „0“ se rozšíří pouze do infinitezimálně malé oblasti vzhledem k hypotrofii jeho dolních končetin.

8. Lokalizace osoby se sníženým inteligenčním kvocientem v jisté oblasti implikuje absenci zásad BOZP v této oblasti.

9. Akustický signál vstupující do ekosystému, jehož důležitými součástmi jsou dřeviny, je totožný s akustickým signálem z téhož ekosystému vystupujícím.

10. Pod neelektrickým zdrojem elektromagnetického záření o vlnové délce 390 – 760 nanometrů dochází k maximální absenci daného záření.
| Nahlásit
Mockrát děkuji (předem) sama bych to totiž nezvládla a teda jesi tu je někdo kdo by to zvlád tak ať mě prosím pomůže...
(Upr. 18.12.2012 07:47) | Nahlásit
1. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.

2. Štěstí chodí dokola, usedne i na vola.

3. Mnoho psů, zajícova smrt.

4. Kdo jinému jámu kopá sám do ní padá.

5. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

6. Darovanému koni na zuby nehleď.

7. Lež má krátké nohy.

8. Kde blb, tam nebezpečno.

9. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

10. Pod svícnem je tma.

Sakryš.... jaká zas tohle bude olympiáda?
| Nahlásit
Hahah, no to je obrovska legrace, to jsi jiste vsechny hrozne pobavila.
| Nahlásit
olimpiáda žádná ale školní soutěž a jinak zase díky Gandalfe
| Nahlásit
OK, jenže zase....... jak to vidíš? Soutěžím snad já......z toho ani nemůžu mít radost.
| Nahlásit
nepomohl by mi nekdo s : Donor, jenž dané množství donace realizuje v co nejkratším časovém úseku, zvyšuje efekt donace násobkem desáté odmocniny z čísla 1024.
| Nahlásit
Kdo rychle dává, dvakrát dává. (Bis dat qui cito dat)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek