| Nahlásit

Podle toho jak lidé mluví můžeme často poznat

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
... úroveň jejich inteligence, úroveň jejich vzdělání, úroveň jejich sociálních dovedností, apod.
| Nahlásit
...nebo odkud pocházejí :-)
| Nahlásit
"Řeč je pouze člověku vlastní účelové jednání, jímž se sdělují a vyjadřují myšlenky, pocity a přání, a to prostřednictvím kulturně daných symbolů a pravidel pro jejich řazení."

Z této definice vyplývá:
- účelové jednání = výsledný dojem může být pravdivý nebo mylný
- myšlenky = inteligence, vzdělání, sociální "vrstva" - obsah řečeného a větná skladba, slovní zásoba a její výběr
- pocity a přání = emoce - intonace
- kulturně daných symbolů a pravidel = příslušnost k určité komunitě; společenská vrstvě, povolání a pod.

Nedílnou součástí projevu, mluvy, je neverbální projev.
| Nahlásit
... leccos, třeba kolik mají zubů
| Nahlásit
A kdyby autorovi toho zápisu (dotaz to jistě není) šlo náhodou o pravopis, tak za "mluví" patří čárka…
| Nahlásit
Čárka patří i za "toho".
| Nahlásit
Zapomněl si na tečku.
| Nahlásit
Tak, tak, Hyrolofe, ještě že to po mně někdo zkontroloval :-)
| Nahlásit
Zafujove,
na konci "dotazu" či autorova sdělení může snad být jedině čárka...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek