Ontola > diskuze
| Nahlásit

Co se dělo se zemědělskou půdou v éře komunismu?

Ahoj. Nevíte odpověď na tuto otázku: Co se dělo se zemědělskou půdou v éře komunismu? Děkuji.
Témata: Nezařazené

7 reakcí

| Nahlásit
To bude chyták, protože to nikdo neví. Éra komunismu nenastala, byl jenom socialismus a vládli komunisté. Po převratu (revoluci; sameťáku) v roku 1989 se překroutil i význam slova socialismus, který neznalci nahradili slovem komunismus. Vybudovat komunismus byl cíl, ale ke změně došlo v době socialismu, přesněji v etapě RSS (Rozvinutá socialistická společnost).
Nejsem a ani nebyl komunista (ani kandidát), jen jsem dobu zažil a paměť mi ještě slouží.

Co se stalo se zemědělskou půdou po nástupu komunistů od roku 1948? Do té doby byla v soukromém vlastnictví, podobně jako firmy, fabriky (továrny) a došlo k "znárodnění" - tyto věci převzal "pracující lid" a v zemědělství nastala "kolektivizace" - zakládali se zemědělská družstva (spojovala se půda do velkých celků) a téměř v každé větší obci bylo JZD (Jednotné zemědělské družstvo).
| Nahlásit
Také existoval pojem "ochrana zemědělského půdního fondu". Znamenalo to, že půda je zákone chráněna pro zemědělskou činnost a vyjmout ji z fondu, třeba kvůli výstavbě něčeho, bylo velmi náročné a zdaleka ne vždy to povolovali. Následně se hlídalo, co se stane s ornicí po její skrývce atd.
Chovalo se u nás mnohem více skotu, takže půda se stále biologicky obohacovala hnojem, každý agronom musel povinně sestavovat osevní plány, kde se střídaly plodiny podle jakýchsi pravidel (ne řepka-řepka-řepka...).
Ve své tehdejší prostotě jsme si ovšem říkali, jak na pole jezeďáci rvou chemii a ničí půdu, a že to určitě je v kapitalismu jako na pohlednicích ze Švajcu, slunce svítí, všude voní bylinky a pochází se koroptve.
Jestli bylo spojování polí do větších celků požehnání nebo zločin, to ať si udělá obrázek každý sám, až pojede autem. Zcelená pole dnes zůstala, jen zemědělec platí formální nájemné houfu vlastníků, a ti v skrytu duše doufají, že se tam začne něco stavět a oni získají balík peněz. V historii proběhla pozemková reforma víckrát, často pod heslem, že půda musí patřit tomu, kdo na ní pracuje. To jen tak na okraj.
A ještě pro přesnost - znárodňovalo se už dříve, před nástupem komunistů 1948. V roce 1945 (to ani nemluvím o majetku odsunutých) i za první republiky. Josef II "znárodňoval" církevní majetek atd. Po 2. sv. válce se znárodňovalo nejen u nás, ale i v mnoha dalších zemích, hodně třeba ve Francii. Nechci omlouvat násilné formy znárodnění, chci dát celému obrazu smysluplný rámec. Byla to taková doba, kdy znárodnění bylo hodně podporováno zdola. Komunisté se plány na znárodňování netajili, a možná to přispělo k tomu, že vyhráli volby. Samozřejmě, že ne všichni s tím souhlasili.
| Nahlásit
Tak s tím netajením, co mají v plánu, to bylo trochu složitější. Oni totiž lidem nalhali věci, které neměli v úmyslu plnit.

Před volbami: "KSČ trvá na udržení soukromého vlastnictví pracujících zemědělců a nepomýšlí na nějaké tvoření kolchozů." Za tři roky byl schválený zákon o JZD a na vesnicích to začalo. Můj děda to zažil na vlastní kůži. Trochu bych varoval před interpretací, "znárodňovali jiní, znárodňovali i komunisté, nic zvláštního". V 50. letech tu vládl nefalšovaný teror, to není žádná nadsázka. Nejde ani tak o to, jestli spojování polí do větších celků požehnání nebo zločin, jde hlavně o to, jakým způsobem se to dělo.
Před volbami: "Komunistická strana nemá v úmyslu střední stav zničit, jak to tvrdí o nás naši nepřátelé, nýbrž má zájem na silném, prosperujícím živnostenstvu, jehož oprávněné požadavky jsme vzali do svého programu a budeme je se vší rozhodností také prosazovat" Po volbách Klement Gottwald na zasedání ÚV KSČ: "Pokud jde o obchodní živnosti, musíme je suchou cestou zlikvidovat převzetím, výkupem, umrtvením, abychom co nejdříve měli distribuční síť až ke konzumentovi v ruce."
| Nahlásit
Podobně bychom mohli vzít třeba Havlův slavný projev "Budou vás strašit nezaměstnaností...". A pak tvrdit, liberálové říkali to před a to po volbách. Je absurdní vytvořit jakýsi maxiorganismus "komunisté", a pak tvrdit, že stáli za každou rozbitou lucernou ve státě a každou rvačkou v hospodě.
Ale jinak ano, řadu věcí dělali po volbách jinak, než před volbami různí řečníci malovali (znáte stranu, která to nedělá?). Nicméně to, co jsem napsal já, že slibovali znárodňování a to splnili, tak to myslím nejde zpochybňovat. Ani to, že to přispělo k jejich volebnímu vítězství.
Dál to nechci komentovat, v té době jsem sám nežil. Moje matka mi třeba vykreslovala zase svůj obraz vesnice, jaké byly vztahy mezi obyčejnými chudými vesničany a hrstkou bohatých sedláků atd. Nabyl jsem z něho dojmu, že bylo dost lidí, které nikdo nemusel proti sedlákům štvát a s chutí si s nimi vyrovnávali účty, když jim to doba umožnila. Ale jak říkám, nežil jsem tenkrát, a navíc, klidně si umím představit, že na každé vesnici to vypadalo jinak a to, co jeden oslavoval, druhý považoval za peklo.
| Nahlásit
Je to tak, každý politický systém je jen o lidech a jak je známo, lidé jsou věčně nespokojení. Nedá se dnešní optikou srovnávat minulost, kterou jsme neprožili. Byla jiná doba, svět byl rozbombardovaný po válce - proto bylo i mnoho nenávisti, ale i pevných (upřímných) vztahů. Nic neidealizuji, nechválím ani nehaním a jsem rád, že jsem válečná a 50. léta taky neprožil. Mám úctu k této generaci, co to všechno přežili a maximální obdiv, pokud je to nezlomilo a zůstala jim trocha optimismu = zlatí lidé, ale pamětníků ubývá.

Dnes mnoho z nás vnímá paralely s covid pandemií a vrací se do historie, snad každý najde více pokory, pochopení a tolerance v mezilidských vztazích. Nejesem zemědělec (ani ekonom, politik), přesto mě desítky let jímá hrůza jak se zemědělská půda (úrodná ornice) zaměnila za "stavební parcely" velkoskladů a montoven. Mediální masáž o neprosperitě zemědělství a výhodách dovozu "kvalitních" a levnějších potravin udělala své. Dnes objevujeme objevené = soběstačnost země. Jenže ekonomika je otevřená a hodně závislá na jiných. Zákony a morálku do "zemědělské půdy" tahat nebudu, však ani za 30 let se nepodařilo "tvůrcům" aplikovat hmotnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, jen zajištěný nárůst mzdy (když je nejhůř, tak se "zmrazí"), likvidace střední třidy (to je ta vrstva, která především chrání bohaté od chudých) a daktuálně snižování vzdělanosti (rok distančního studia). Zodpovění na to jen doplácí - kolektivně financují zdravotnictví, aby ti nezodpovědní a různí cestovatelé po celém světě měli zabezpečenou starostlivost. Ne, nezávidim - máme jen to, co si zasloužíme - když se netočí "zbrojařská kola", tak alespoň medicínská. Dodnes jsem nenašel nějaký údaj, kolik už planeta vyprodukovala "covid odpadu" (jednorázové roušky, rukavice, testy, skafandry, stříkačky, obaly, chemikálie a čistící prostředky,...)
| Nahlásit
V naší rodině se traduje řada historek ohledně "obchodních živností", které zmínil v souvislosti s Gottwaldem Vuhutel. Nejen proto, že tam máti pracovala a měla to "z první ruky", ale hlavně proto, že se v té době mí rodiče brali a potřebovali koupit otci látku na oblek.
Dnes už zapomenutý obrovský celospolečenský problém té doby bylo tzv. keťasení. Zboží bylo po válce nedostatek, obchodníci (keťasové) ho schovali a prodávali bokem za naprosto nepředstavitelné ceny. To se týkalo i té látky na šaty. Už si nepamatuji částku, obyčejná černá látka, ale rodiče zaplatili mnohonásobek měsíční mzdy. Když mi to máti vyprávěla, tak jsem se cítil pobouřený, ale ona to brala s nadhledem, že tenkrát byla taková doba.
Zase jsme ale zpět u lidí, právě kvůli takovým praktikám mohl Gottvald řečnit o nutnosti náhrady soukromých obchodníků znárodněným obchodem a mnoho lidí mu nadšeně tleskalo. Byli spokojení, že i na keťasy došlo. Určitě to semlelo i poctivé obchodníky. Nechci tu dobu soudit, ale zdá se mi hodně zajímavá a poučná.
| Nahlásit
To je pořád dokola. Za Gottwalda bylo něco,za Havla něco,každá doba má něco. Ty dvě doby,byť tahle má bez diskuze svoje mínusy, jsou nesrovnatelné,je to úplně jiná kategorie.Kdo výroky typu "znáte stranu, která to nedělá?" staví poválečnou KSČ a dnešní jakkoliv hrozné strany do stejné linie, neví o čem mluví.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek