| Nahlásit

Esperanto

Proč si myslíte, že snaha o to, aby se lidi domluvili na světě stejnou řečí nemá tolik příznivců. Já vím, je to jazyk uměle vytvořený, taky chápu, že příslušníci jazyků , kterými mluví hodně lidí si myslí, že už víc ani nepotřebují. Ale dobrá, připustila bych rodný jazyk, pak nějaký světový a jako třetí esperanto a tím by se šlo se domluvit na celém světě. Bylo by to přece výhodné i pro ty, kteří nemají takové nadání na výuku jazyků. A co taková jednání mezinárodní, ubylo by spousta financí za práci překladatelů. Proč těch, co se esperanto učí není tolik, proč se více jeho výuka nepodporuje. Co si o tom myslíte? Leda
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
No já nevím, ale kdyby ubyla spousta překladatelů, narostla by nezaměstnanost :)
 Ina
| Nahlásit
Ledo, esperanto jsem se učila, ale je to umělý jazyk, nevleze ti pod kůži. A taky není s kým mluvit. Sice jsem si chvíli psala s lidmi z Fínska a Švédska, ale prostě to nějak není ono. Proto si myslímn, že se neujal, tak jak si ti učitelé představovali. A když ten jazyk nepoužíváš, tak se ti vykouří z hlavy.
| Nahlásit
Ve středověku byla v Evropě mezinárodní řečí latina, pak francouzština a ted je to angličtina - tedy pidgin angličtina. Myslím si,že si to doba a lidé nějak vyberou a nelze to dělat násilím a uměle, jak se o to pokoušeli s esperantem. Domnívám se, že z hlediska mezinárodní konkurence je už esperanto za zenitem. Angličtinu asi protlačují velké americké koncerny a jejich pobočky v Evropě. Těm se pak jednotlivé firmy přizpůsobují a pokračuje to dál a dál.
I když v některých státech se dodnes s obyčejnými lidmi nejlépe domluvíte jejich vlastní řečí - Francie, italie. A když se nanaučili anglicky, nevidí určitě důvod, proč by se učili esperanto.
| Nahlásit
Umělý jazyk esperanto (= Doufající) byl zkonstruován v roce 1887 L. L. Zamenhofem, s cílem vytvořit jednoduchý jazyk pro mezinárodní komunikaci.

Nynější esperanto je výsledkem kolektivní práce několika set básníků, filologů, spisovatelů a tří generací jeho uživatelů. Za 122 let bylo vytvořeno mnoho tisíc slov, výrazů, slovních obratů, metafor aj., a byly vypracovány desítky odborných slovníků pro různé vědní obory.

Esperanto je plánový jazyk, 93 % jeho slov je srozumitelných se znalostí románských jazyků, 90 % se znalostí germánských jazyků a 47 % pro mluvčí slovanských jazyků. Slovosled je volný a blízký jazykům slovanským. Kořeny slov jsou vybrány z hlavních evropských jazyků. V gramatice převažují apriorní rysy s důrazem na pravidelnost a snadnou naučitelnost, zároveň však umožňuje velmi přesné vyjadřování.

Motivace pro jeho vznik byla ovlivněna myšlením z období "fin de siécle", kdy vládla představa celosvětového sbratření a dorozumění. Jeho tvorba byla postavena na humanistických představách s přehlížením vlivu vazeb ekonomických a následně politických. Tento vnitřní rozpor po celou dobu existence Esperanta v podstatě blokoval jeho možné širší uplatnění jako celosvětového jazyka, kde hrála prim nejprve francouzština a pak angličtina.

Domnívám se, že širší, až celosvětové, dorozumívání na bázi umělého jazyka nemá perspektivu a pokud k něčemu takovému dojde, pak to bude vždy na bázi jazyka živého, používaného především k ekonomickým účelům.
| Nahlásit
Zamyslel jsem se nad Ledinou otázkou a zeptal se sám sebe - proč ses neučil esperanto? A hned jsem si odpověděl: protože ten jazyk nemá žádné praktické využití, snad kromě možnosti komunikovat s jinými nadšenci. Takovou roli ovšem bohatě zastane jakýkoli jiný rozšířený živý jazyk, takže neexistuje žádný důvod, proč se ještě učit nějaký další jazyk umělý. Esperanto prostě nepřináší žádné širší možnosti než živé existující jazyky, nemá jim čím konkurovat.
| Nahlásit
Nemám vlohy na cizí řeči, ale esperanto jsem se naučila před lety v korespondenčním kurzu během 4 měsíců, je to jazyk jednoduchý, logicky vystavěný, dá se říci i libozvučný, a je velká škoda, že je napůl zapomenutý. Díky esperantu jsem poznala mnoho zajímavých lidí z celého světa, měla jsem přátele opravdu ve všech světadílech. Navštívili mě esperantisté ze Švýcarska, Maďarska, Litvy, Německa... a já byla zase v rodině v Británii, ve Španělsku... Když měl člověk na oblečení zelenou esperantskou hvězdičku, potkal přátele všude. Přínosem esperanta byly také překlady mnohých titulů beletrie a tedy zprostředkování kultury. V esperantu vznikaly i básně. V různých zemích se pravidelně konají mezinárodní kongresy. Některé profese mají i svoje vlastní - např. železničáři. Myšlenka esperanta - přátelství mezi lidmi celého světa - rozhodně ani dnes neztrácí svůj význam, bohužel lidské snažení se v poslední době zaměřuje víc na jiné věci...
| Nahlásit
No, já spíš myslela, že by spojoval lidi na celém světě, mne třeba anglicky hovořící země tolik nezajímají, a to, co mne zajímá, tam se mluví jazyky, které jsou na učení moc těžké. Byla to jen taková otázka do pléna, co udělat proto, aby si lidi porozuměli.
Ale jak říkám, jen úvaha, vždyť mnohdy si člověk nerozumí ani s tím, co má jazyk rodný stejný jako já. Leda
| Nahlásit
Vidíš, třeba 150 908 to trochu popírá, že je to absolutně k ničemuá. proč by člověk musel mít známé jen v anglicky, německy , španělsky ... mluvících zemích... když třeba by je mohl najít v Japonsku a v Estonsku a Norsku, Finsku... no učte se tyhle řeči, když na to nemáte moc talent.
Asi už to nestihnu, jen jsem tak přemýšlela, že by si lidi třeba mohli rozumět a neposlouchat jen to, co jim kdo nakuká, ten, co to umí nebo na to má lidi. Myslela jsem něco, co by lidi prostě spojovalo aby si rozuměli. O to mi šlo. Leda
| Nahlásit
Ale vždyť se znalostí angličtiny přece nemusíš mít známé jen v anglofonních zemích! Pokud se ale budu chtít domluvit s někým v Estonsku či Japonsku, budu se raději učit angličtinu než esperanto, protože tu angličtinu můžu narozdíl od toho esperanta v životě užít i jinde. Nijak nezpochybňuju ideály, na kterých byl vznik esperanta založen, ale nelze zavírat oči před realitou - esperanto mělo už dost času, aby ovládlo svět, a že se tak nestalo, svědčí prostě o tom, že ne každá sazenice se ujme a ne každá dobrá myšlenka se prosadí...
| Nahlásit
Úplně mimo téma - teď se dívám , že jsem psal příspěvek v půl šesté ráno... ani trochu si na to nepamatuju, dneska jsem vstával až v devět.... Je to chyba na webu nebo skleróza??
| Nahlásit
momo: kdepak, žádná chyba webu... somnambulismus se tomu říká :-))
| Nahlásit
To není možné..... nebo je? :D
| Nahlásit
Dnes ráno Ontola ukazovala chybný čas, celé to bylo snad o nějaké 3 hodiny dopředu. Kdesi na kterémsi vlákně jsem napsala, jé , já odpovídám dříve, než byla otázka položena..... ? Chtěla jsem tu napsat, to jste si přivstali, co? Ne opravdu na Ontole byl chybný čas. I já psala příspěvky mnohem později. momo netrpíš žádnou nemocí. Klid. Klid. Klid. Leda
| Nahlásit
:D Díky :D
| Nahlásit
Ontola občas nějak blbne. mně to taky ukazovala a vůbec se neaktualizovala. Často mám taky údaj,že spojení se serverem nelze navázat, třeba několik hodin. :(((((((
| Nahlásit
Já myslím že když se teď ve školách učí francouzština, němčina, španělština, ruština nebo italština... tak že za nějakou dobu jeden z těchto jazyků posílí oblíbenost a tak angličtina postupně vymizí jako celosvětová řeč. Je to prosě koloběh jazyků.

A Esperanto jsem se učil ale moc mě nabavilo protože bylo moc lehký a všechny slova zní stejně ale pokud by to byl jazyk kterým by mluvila alespoň jedna pětina planety asi bych se ho začal učit.
| Nahlásit
Mnozí z těch, kteří věnovali značné úsilí cizímu jazyku, nepřipustí lehčí variantu. Oba prezidenti po listopadu jsou anglofilové, včetně Dalajlámy.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek