Ontola > diskuze
| Nahlásit

Sněhová vločka má náboj 15 000e. Je v ní více protonů nebo elektronů? O kolik je kterých částic více?

Témata: Nezařazené

6 reakcí

| Nahlásit
Co je 15000e? Jednotkou náboje je Coulomb - C. Pokud ten náboj tvoří 15000e, má o těcto 15000elektronů víc. A náboj jednoho elektronu je -1,602*10^-19C.
| Nahlásit
V učebnici máme napsáno: : Nejmenší možné velikosti elektrického náboje se říká elementární náboj (e). Náboj e má proton, náboj - e má elektron.
Jestli toto pomůže ?
| Nahlásit
P0ak tam těch 15000 elektronů chybí. Protony tam chybět nemohou, nebyla by to voda.
| Nahlásit
Zákon zachování elektrického náboje:
V izolované soustavě se celkový náboj zachovává; náboj není možné vytvořit ani zničit.

Nejmenším, dále nedělitelným nábojem je elementární náboj "e", což je náboj jednoho protonu nebo jednoho elektronu. Všechny elektrické náboje (kladné i záporné) jsou celistvými násobky elementárního elektrického náboje.

Náboj může být kladný (+) nebo záporný (–). Kladný elementární náboj "e" má proton, záporný elementární náboj "–e" má elektron.

Protony a elektrony jsou v atomu v rovnováze, proto se atom navenek jeví jako elektricky neutrální.

Elektrický náboj vznikne, když se poruší rovnováha protonů a elektronů v atomu.

=> více info a zdroj: https://www.itnetwork.cz/maturitni-otazky-z-fyziky-elektricky-naboj-a-elektrovani-teles
| Nahlásit
Více by mělo být elektronů-záporných nábojů. Je to přece vločka.
| Nahlásit
sněhová vločka
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek