| Nahlásit

krátké nebo dlouhé "a"

Co je správně: ambulance uzavřena nebo ambulance uzavřená... Děkuji.
Témata: Nezařazené
Diskuze
(Upr. 27.08.2014 16:45) | Nahlásit
Zase chybí kontext.. Uzavřená ambulance, nebo ambulace je uzavřena či uzavřená?. Je rozdíl, kde stojí přídavné jméno, jaký větný člen vyjadřuje - zda PKs nebo jmennou část přísudku nebo doplněk.

Ambulance je dnes uzavřena - někdy označuje stav přechodný = dříve¨byla otevřená. Zatímco dnes je uzavřená - stav stálý - dnes ji nikdo neotvíral. Jde o významový rozdíl - samozřejmě v určitý okamžik.

Jde-li o životný podmět užívá se zpravidla tvarů některých přídavých jmen.

Ale dlouhé tvary jsou zcela spisovné - tedy uzavřená. Samozřejmě pokud v jiných případech nechceme rozlišit stav a životnost podmětu.
| Nahlásit
To rozlišování podle toho, zda jde o stav přechodný či stálý, se mi moc nezdá. Koncert byl zrušen - to přece není nic přechodného, to je naopak definitivní. Použití toho či onoho tvaru napoví jazykový cit. Zrušený koncert nás postavil před otázku, co s načatým večerem.
(Upr. 27.08.2014 18:35) | Nahlásit
Je rozdíl mezi "zrušený koncert x koncert byl zrušen nebo zrušený" - PKS x PŘJS.
Rozdíl mezi tvary jmennými a složenými v užití je ten, zda je o děj, výsledek děje nebo vlastnost. Zde je možné pak uvažovat, zda jde o stálost či přechodnost.

To rozlišování není samozřejmě závazné, rozhodující je tedy děj, výsledek děje nebo vlastnost. Rozhoduje jazykový cit - u životných je to jasné - otec je nemocen (přechodně) x otec je nemocný (stále). Zde je ten rozdíl zřetelnější.

Postupně se rozdíly mezi jmenným a složeným tvarem stírají, jak jsem uvedla, je možné oba použít.

Koncert byl pro dnešek zrušený - dnes je to trvalé. Dnes byl koncert zrušen, nový termín se dovíte včas - přechodně. Záleží na kontextu, stylizaci atd. Většinou se týká psaného projevu.

Je pravda, že nejpodrobněji je to uvedené v Pravidlech. Já čerpám z knižních mluvnic. Jenže jazyk se vyvíjí, takže "co bylo včera, už dnes třeba není". :-))
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek