Ontola > diskuze
| Nahlásit

Kolik gramů (COOH2)∙2 H2O, který obsahuje 20 % hm. nerozpustných a 5 % hm. rozpustných nečistot, je potřeba navážit na přípravu 3 kg roztoku obsahujícího 3 % hm. (COOH2). Kolik gramů vody je potřeba přidat?

Témata: Nezařazené

3 reakce

| Nahlásit
Jde skutečně o dihydrát kyseliny mravenčí HCOOH nebo má jít o dihydrát kyseliny šťavelové (COOH)2 ?
| Nahlásit
Předpokládejme, že má jít o kyselinu šťavelovou. Napíšu postup, podobný by se použil pro kyselinu mravenčí (ale ta netvoří dihydrát, takže je v podstatě zbytečné to brát v potaz).

nejdříve si spočítáme, kolik kyseliny šťavelové má obsahovat výsledný roztok (_r značí roztok; _K značí kyselinu šťavelovou)
m_r = 3 kg
w_K = 3%
m_K = m_r . w_K = 3 kg . 3% = 90 g

To je hmotnost nehydratované a 100% kyseliny šťavelové. Ale my máme k dispozici dihydrát, který obsahuje 25% nečistot.
Nejdříve si spočítáme hmotnost dihydrátu. K tomu potřebujeme molární/relativní molekulové hmotnosti. (_K je nehydratovaná kyselina; _H je dihydrát)
m_K = 90 g
M_K = 90 g/mol
M_H = 126 g/mol
(zde je w_K hmotnostní zlomek kyseliny šťavelové v dihydrátu)
m_H = m_K / w_K = m_K / (M_K / M_H) = m_K . M_H / M_K = 90 g . 126 g/mol / 90 g/mol = 126 g
To je hmotnost čistého dihydrátu kyseliny šťavelové, ale náš obsahuje ještě nečistoty (_t označuje technický hydrát; _H označuje čistý hydrát)
m_t = m_H / w_H = 126 g / 75% = 168 g (kontrola: hmotnost technického dihydrátu musí být vyšší než hmotnost čisté látky, protože zahrnuje ještě nečistoty)

Odpověď na první otázku: Je třeba navážit 168 g technického dihydrátu kyseliny šťavelové o uvedené čistotě pro přípravu 3 kg 3% roztoku.

A teď k hmotnosti vody...
Víme, že celková hmotnost je 3 kg, hmotnost technického dihydrátu je 168 g. ALE! Ne vše z technického dihydrátu se rozpustí, protože obsahuje 20% nerozpustných nečistot! Tedy, rozpustí se 168 g . 80% = 134.4 g
Proto potřebujeme 3000 g - 134.4 g = 2865.6 g

Odpověď na druhou otázku: Pro přípravu zadaného roztoku potřebujeme 2865.6 g vody.
| Nahlásit
Děkuji !)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek