Ontola > diskuze
| Nahlásit

Jak vzniklo Ámos

Témata: Nezařazené

4 reakce

| Nahlásit
Pokud vím, Ámos je prostě Komenského jméno. Nemyslíš třeba KOMENSKÝ?
Neví se přesně, kde se narodil - jedno z možných míst je i Komňa -> Comenius -> Komenský.
| Nahlásit
Amos byl třetí v řadě "malých proroků", pastýř z Tékue v území Júdově. Byv náhle od svých ovcí k úřadu prorockému povolán zastával tento úřad za krále JeroboámaII. a to hlavně v Bétélu, sídle to modlářství. Horlil hlavně proti království israelskému, káraje lid pro jeho modloslužbu vůbec a pro bujnou prostopášnost jakož i pro nemilosrdné a lakotné utiskování chudiny zvlášť.
Hrozí za to prstem Božím i lidu israelskému i sousedním národům, Syrům, Filištinským, Tyrům, Idumejským Ammonitům a Moabitům. Amos zvěstuje konečně i blahý věk za panování oslaveného rodu Davidova v duchovní říši Messiášově. Byl osočen knězem Amasiem, a byl ze země vypovězen.
| Nahlásit
Myslela jsem, že otázka byla míněna, jestli jméno Amos bylo jeho pravé jméno. Ráda jsem si početla, čaroději.:-)
| Nahlásit
Bylo to jméno dané při křtu, je to jméno jeho kmotra. Tak to probíhá v bratrské církvi. (Já mám např. křestní jména tři byv obmyšlen dvěma kmotry).
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek