| Nahlásit

9. symfonie

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Ludwig van Beethoven během svého nedlouhého, avšak bohatého tvůrčího období ze sebe vydal vše, co v něm bouřilo a hlásalo ty nejvyšší ideály. Ideály, které nabízela Velká francouzská revoluce, v níž Beethoven tolik věřil a která ho skrze Napoleona tolik zklamala. Ideály svobody a rovnosti všech lidí ve všech oblastech života. Svobody, které se jemu a mnohým ostatním nedostávalo a po které tolik toužil. Jeho díla vyzařovala i neuvěřitelné odhodlání prát se s nepříznivým osudem a nevzdat ani nejmenší potyčku s nepříznivou okolností. Vrcholem jeho tvorby a manifestem všech těchto ideálů se stala jeho poslední Devátá symfonie s (v té době naprosto neobvykle zpívanou) Ódou na radost na verše Fridricha Schillera. Do ní vložil veškerou svou životní energii a v ní dospěl k vrcholu svého tvůrčího vývoje. Přes všechen talent a genialitu byl stržen v rozletu zpět na zem. Kolem třicátého roku života se začala objevovat pozvolná ztráta sluchu. Během několika málo let byl Beethoven již úplně hluchý a neschopen dirigování. Přesto se nevzdával a skládal dál, i když ho choroba nepředstavitelně ničila hlavně po duševní stránce, složil svá nejvelkolepější díla v naprosté hluchotě.

Jeho životní postoj (ovlivněn Velkou francouzskou revolucí (1789-1799)) manifestovala však veškerá jeho díla: třetí symfonie – hrdinská Eroica, která původně měla být věnována Napoleonovi, pátá Osudová, kde se zoufale zračí tragédie hudebníkovy postupující hluchoty, šestá Pastorální, která popisuje tajemný klid venkova. Jakousi úlitbou nechápavému publiku byla symfonie Wellingtonovo vítězství, která byla jen ploše efektní. Jeho jediná opera Fidelio zůstala pro svou velikost nepochopena, přestože ji autor několikrát přepracoval podle požadavků ředitele divadla. Do svých nejslavnějších klavírních sonát vložil Beethoven svou lásku a touhu po pospolitém rodinném životě, který mu nikdy dopřán nebyl: Appassionata – Vášnivá, Aurora – Jitřenka, Sonáta měsíčního svitu – nesmírně poetická a efektní, Patetická. V Beethovenově srdci bylo dost místa pro každou z různých žen, po kterých toužil. Každá však z jeho náruče utekla.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek